50 dagen op weg met God. Doet u met ons mee?

 
Op eerste Paasdag start het vijftigdagenproject van het Evangelisch Werkverband. Het thema is Samen wachten op de Heilige Geest, 50 dagen samen tijd nemen voor Bijbellezen en gebed. De actie loopt tot eerste Pinksterdag. 50 dagen

Ook in Brakel willen we met dit project meedoen. Het is de bedoeling dat we elke dag een bladzijde uit de speciale scheurkalender te lezen. Er zijn verschillende bladzijden voor volwassenen en kinderen. Ook zijn er een aantal bladzijden speciaal bedoeld om met familie, vrienden of gemeenteleden een keer (thuis) bezig te zijn met het onderwerp. Deze pagina’s kunnen ook bijvoorbeeld in het jeugdwerk worden gebruikt. Op eerste Pinksterdag zal in de preek aandacht worden gegeven aan de afsluiting van de 50 dagen.

 
Directeur Hans Vermaat van EW zegt het volgende: “De tijd tussen Pasen en Pinksteren is bij uitstek een tijd om te bidden om de Geest. We vieren de vreugde van Pasen en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Als je de scheurkalender gaat gebruiken mag je er zeker van zijn dat het in je leven en in je gezin een zegen zal zijn. Het doel van het project is dat gezinnen en kerken weer opnieuw Bijbellezen, bidden en geloofsgesprekken voeren. Het is ook goed je te verdiepen in de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Geniet met het onderwijs over deze bijzondere Helper en Vriend die in ons woont en werkt!”

 
Op D.V. zondag 9 april krijgt u aan het einde van de morgendienst de scheurkalender aangeboden. De kosten van de kalender zijn € 3,95. U kunt dit bedrag overmaken op rekening van de kerkrentmeesters. Het nummer is NL84 RABO 031.03.00.088 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Brakel. U mag het geld ook in de doos doen die op zondag 16 april bij de hoofdingang zal staan.

 
Als commissie hopen we op een goede tijd waarin we als gemeenteleden dezelfde Bijbelgedeelten zullen lezen en zo op onze eigen plaats en samen tijdens de kerkdiensten zullen toeleven naar het Pinksterfeest.

Hartelijke groet,
Jennie Bauman, Jeannet van Stigt en Adrianne Belder