Evangelisatie-commissie:
De Evangelisatiecommissie is eind 2011 ontstaan vanuit de Zendingscommissie. Er ontstond steeds meer behoefte om de activiteiten onder te brengen bij een aparte commissie. In het beleidsplan van de Hervormde Gemeente van Brakel is het plan opgenomen om de evangelisatie activiteiten uit te bouwen en daarin structuur aan te brengen. Hiervoor is door de commissie de visie “Evangelisatie door Relatie” opgesteld. Onze missie is gebaseerd op Matth.28 vers 19 en Markus 16 vers 15, waarbij onze activiteiten zich hoofdzakelijk tot Brakel zullen beperken. Omdat evangeliseren en/of getuige zijn een opdracht is aan alle gelovigen willen wij ook aandacht geven aan het toerusten van gemeenteleden, vrijwilligers en onze commissieleden door samenwerking met o.a. de IZB.
De leden van de commissie zijn; Jielis Versteeg, (voorzitter) Anke Vervoorn, (secretaresse) Natasha Bauman, Henk Kolbach, Aart Quivooij, Wim van den Heuvel en Geerte Dijkhof.