Zendingscommissie:

De zendingscommissie staat de kerkenraad met raad & daad terzijde op het gebied van zending, evangelisatie en de betrekking tussen kerk & Israël. De commissie onderhoudt hiervoor contacten met de IZB, GZB en andere missionaire organisaties. Jaarlijks organiseren we de zendingsweek.
De zendingsweek valt traditiegetrouw weer in week 6 van het nieuwe jaar. Dat wil zeggen voor het jaar 2017 is dat van zondag 5 februari tot en met zondag 12 februari 2017. De zendingsweek is dit keer afgestemd op het werk van Corina in Bergland.

 

Nieuws van de zendingscommissie.

Zo nu en dan wordt er wel eens aan de leden van de zendingscommissie gevraagd wat er met het collectegeld voor de zending gebeurt en waar de zendingscommissie zich zoal mee bezig houdt.

Goed  om daarom eens een update te houden betreffende het zendingswerk in onze gemeente.

We kennen natuurlijk allemaal de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk.  Van het geld wat in deze bussen terecht komt, wordt jaarlijks een bedrag ad. € 5.000,00 afgedragen aan het project Deelgenoten van de Gereformeerde Zendingsbond (G.Z.B.).

Deelgenoten is een programma van de GZB dat gemeenten verbindt met het zendingswerk. Met Deelgenoten steunen we  een zendingswerker. Onze gemeente is via Deelgenoten al weer heel wat jaren verbonden aan de Bijbelschool in Eldoret, de R.I.T.T.(Reformed Institute for Theological Trainig) in Kenia. Deze Bijbelschool is in onze gemeente bij een veel mensen bekend. Een aantal gemeenteleden hebben in het verleden de school bezocht en er vrijwilligerswerk gedaan.  Verder is de link met deze school natuurlijk Ds. Evert van den Ham die jarenlang directeur geweest is van de school en voorheen predikant van onze gemeente.

Op jaarbasis komt er tot nu toe nog steeds meer in de zendingsbussen terecht. Dat is natuurlijk een prachtig iets. Dit “overschot” wordt rechtstreeks aan de G.Z.B. overgemaakt.

Dan kennen we natuurlijk ook de zogenaamde gerichte collecten. Dat zijn de extra collecten aan de uitgang. De voorjaarscollecte(1e Paasdag), de Pinkstercollecte (1e Pinksterdag) en de najaarscollecte (in november), alle drie voor de G.Z.B.  Een week van te voren ontvangt u dan een foldertje met een collectezakje. In het foldertje wordt u geïnformeerd over het project waar de collecte naar toe gaat. Het collectezakje kunt u dan de week erna kwijt in de collectebus aan de uitgang.

In juni  is er altijd een collecte voor de I.Z.B. (Inwendige Zendingsbond) tijdens de IZB-zondag. De I.Z.B. staat voor zending in Nederland. Zowel met de I.Z.B. als met de G.Z.B is onze gemeente al heel lang verbonden.

Tot slot kennen we nog de collecte voor de Medische Zending, waar we afgelopen zondag voor hebben gecollecteerd. Deze collecte valt onder de diaconie maar we willen hem hier toch ook noemen. Hier wordt één keer per jaar voor gecollecteerd. Het is een gewone rondgangcollecte. Deze collecte wordt afgedragen aan Project 10 27. Project 10 27 is het diaconale programma van de G.Z.B.  Zij steunen buitenlandse projecten van GZB-partners die betrokken zijn bij de zorg voor zieken, bijvoorbeeld vanuit klinieken of door thuiszorg.

Tot zover de gang van zaken wat betreft de zendingsgelden. In een volgende kerkbode zullen we ingaan op de vraag waar de zendingscommissie zich zoal mee bezig houdt.

We bevelen het zendingswerk van harte bij u aan. Geef gul  aan de collecten zodat steeds meer mensen mogen horen van het rijke Evangelie.

De zendingscommissie.