diac

Diaconaat
‘Diaconaat’ is afgeleid van het Griekse ‘diakonia’, en betekent letterlijk ‘het dienen aan tafel’ en ’voor levensonderhoud zorgen’. Daarvan afgeleid heeft het de bredere betekenis van ‘dienen’. In het Nieuwe Testament wordt het woord vooral gebruikt in de context van zorg aan weduwen en wezen en aan de armen in bredere zin. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons mensen. En door de hele Bijbel heen lezen we dat God daarbij speciaal oog heeft voor wie arm en kwetsbaar is. Jezus Christus zegt van zichzelf zegt dat hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn voetwassing van de discipelen tijdens het laatste avondmaal. In navolging van Jezus mogen ook wij de ander dienen en zorg dragen voor wie arm en kwetsbaar is. Daarbij hoort ook overigens ook de profetische dimensie van opkomen tegen onrecht en misstanden. Diaconaat is een zorg voor iedereen in de gemeente. Maar in de kerk wordt het diaconaat van oudsher ook als ambt en taak gezien. Als ambt is het diaconaat de kerntaak van de diaken.

In onze gemeente is de diaconie verantwoordelijk voor het geven van financiële en maatschappelijke ondersteuning, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Ondanks de welvaart komen er ook binnen onze gemeente schrijnende situaties voor. In die gevallen biedt de diaconie graag de helpende hand. Ook voor hulp en  advies kunt u bij de diaconie terecht. Neem gerust contact op met de diaconie. Alle meldingen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de diaconie

  • Marcel Grandia Waaldijk 26     5305 CE ZUILICHEM        673862
  • Kees Oomen De Haag 23         5306 CA BRAKEL               672160
  • Teun Versteeg Flegelstraat 4   5306 AX BRAKEL               671421

Het e-mailadres van de diaconie is:  diaconie@hervormdbrakel.nl