Contactmiddag

Er is 1 keer per maand een contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden. De predikant verzorgt de meditatie. Daarna is er meestal een gastspreker, die het tweede gedeelte van de middag invult. Verder is er voldoende gelegenheid om gezellig een praatje met elkaar te maken. De Kerst- en Paasmiddag wordt afgesloten met een broodmaaltijd. In mei gaan we met elkaar een middag uit. De commissie nodigt u uit een bezoekje te brengen aan één van deze middagen. U bent van harte welkom. Voor vervoer kan gezorgd worden. De middagen worden vooraf in de Kerkbode vermeld.