Gebedskring:
Sinds jaar en dag komt de Gebedskring eens per 3 weken bij elkaar in de De Terp, tegenwoordig in de kleine benedenzaal. Altijd op donderdagavond van 19.15 – 20.00 uur. (= gemakkelijke tijd, zodat je b.v. toch ook nog naar die verjaardag kunt…). De data worden in de Kerkbode en op deze website vermeld .
Met elkaar overdenken we een kort stukje uit de bijbel en zingen een lied of psalm. Dan inventariseren we de gebedspunten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijv.: gemeentewerk, voorbede voor predikant en kerkelijk werkers, jeugdwerk, actueel nieuws, toestand in de wereld, zending en evangelisatie. Maar ook voor zieken, kinderen in gebroken gezinnen: kortom dit kan heel breed zijn. Ook Corina in Bergland wordt niet vergeten. Dit alles gaat in de vorm van een kringgebed. Maar niemand is verplicht om hardop mee te bidden. Als dit voor u een drempel is, kunt u gewoon komen en stil meebidden.
In de bijbel staat: waar 2 of 3 in Gods naam bijeen zijn, daar zal Hij in het midden zijn.
Welkom!

Geloofsgesprekskring
“Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus”, zo schrijft Petrus in zijn tweede brief. Het is de roeping van iedere christen om te groeien in geloof. Het is ook de grootste rijkdom om Hem meer en meer te mogen leren kennen! In de gemeente geeft onze goede God daar diverse middelen voor. De prediking en de catechese, bijvoorbeeld. Maar ook zeker het onderlinge geloofsgesprek. Hoewel het misschien niet altijd makkelijk is om met elkaar over je persoonlijke geloof te spreken, is het wel ontzettend verrijkend en verdiepend. Daarom willen we ook in het nieuwe seizoen weer de geloofsgesprekskring houden. Dit jaar wil ik als leidraad het boek van ds. L.M. Vreugdenhil gebruiken: Discipelschap. Over het geloof in God, het volgen van Jezus en het leven door de Geest (Uitgeverij Kok Kampen, ISBN 90 435 0742 3). Allerhande onderwerpen komen in dit boek op een aansprekende wijze aan de orde zoals: ‘Schepping en voorzienigheid’, ‘het persoonlijk aanvaarden van de verlossing’, ‘de weg van de kerk tussen traditie en vernieuwing’ en ‘het doorgeven van het goede nieuws’. Met elkaar willen we de eerste avond bekijken, welke onderwerpen we zullen behandelen. Het boek is te koop of te bestellen bij de christelijke boekhandel en ook bij bol.com. We komen samen op dinsdagavond van 20.15 uur tot 22.00 uur in De Terp. We starten D.V. op dinsdag 4 oktober. De overige data zijn (onder voorbehoud): 25 oktober, 22 november, 13 december, 10 januari, 31 januari, 21 februari, 14 maart en 4 april. Weet dat u en jij van harte welkom bent! Ik hoop velen van u te mogen begroeten om samen te groeien in geloof.  Neem voor vragen gerust contact op: B. Pol, 0318-725198 of via pol_ramon@hotmail.com.

bijlagen: voor  4 april

Het scannen van de tekst van het hoofdstuk is deze keer niet gelukt. Kopieën van de tekst liggen vanaf vrijdag 31 maart in de keuken van De Terp.

Samenvatting Vreugdenhil hoofdstuk 19 

Christen Mannenkring Brakel:
In de periode september tot en met april komen we maandelijks op een woensdagavond bij elkaar in de Terp. Wat we daar doen? Samen de Bijbel bestuderen en God groot maken in lied en gebed! Daarnaast is er volop gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting en ontspanning welke ook als zeer positief worden ervaren. Elk seizoen proberen we ook een activiteit buiten de deur te organiseren, om zo de onderlinge contacten nog sterker te maken. Hierbij van harte uitgenodigd om de mannenkring te bezoeken. Zie voor data de agenda van deze website of de kerkbode.

Vrouwenvereniging “Ruth”:
Onze vereniging komt om de twee weken op maandagavond bij elkaar. Voor data zie de agenda op deze website.
De meeste avonden bespreken we voor de pauze met elkaar een Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw. Dit seizoen is het thema “De christelijke gemeente op wacht gezet” uit de brieven aan de Thessalonicenzen. Op enkele avonden ontvangen we en gastspreker, die een presentatie verzorgt. Hierbij is iedereen uit de gemeente welkom. Dan is er de kerstavond en de paasavond en sluiten we het seizoen af met een gezellige avond. Ook staat elk jaar voor Pasen een bloemenactie voor ouderen van de gemeente op het programma. Wij nodigen alle vrouwen uit de gemeente van harte uit eens vrijblijvend een verenigingsavond te bezoeken.