Catechese

De jongerencatechese wordt gegeven op de dinsdagavond in de Terp.
In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van Follow Me, de catechisatiemethode van de HGJB.

De jongeren van 12 t/m 15 jaar beginnen om 19.00 uur.
Het uur begint met een centraal gedeelte, waarin de kern van het onderwerp wordt uitgelegd.
Daarna wordt in groepjes onder leiding van een mentor het onderwerp verder besproken en uitgediept.
De jongeren van 16 jaar en ouder beginnen om 19.30 uur
Zij maken gebruik van Follow Me Next.

Catechisatie:
“Je moet met elkaar blijven praten” – hoe vaak hoor je dat niet? En dan wordt vooral bedoeld: het gesprek met je kinderen aangaan. Want onze jongeren groeien op in een verwarrende wereld, waarin zij door zoveel dingen worden geprikkeld dat zij heel gemakkelijk de weg kwijt raken. Met hen in gesprek gaan is daarom ook een opdracht die wij ons als gemeente aanrekenen. Dat willen wij dit seizoen ook weer op de catechese doen.
Ook dit jaar willen wij een ouderavond beleggen. Op 6 oktober nodigen wij alle ouders graag weer uit: wij willen iets vertellen over de opzet, onderwerpen van het nieuwe seizoen. Maar misschien zijn er ook heel concrete, praktische vragen – wij gaan graag het gesprek aan!
De catecheseavonden vinden net als vorige jaren plaats op de dinsdagavond. Wij beginnen om 19.00 en het duurt tot ongeveer 20.00 uur. De jongeren vanaf 16 jaar zijn om 19.30 uur welkom.

Belijdeniscatechisatie:
Lid zijn van de kerk ben je bijna automatisch. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar wanneer je door je ouders bent gedoopt, ben je dooplid van de gemeente. Maar ook wanneer je niet bent gedoopt, maar je ouders zijn dooplid, werd je in de Hervormde kerk als lid gezien, ‘geboortelid’ noemen wij dat. Daar zit de gedachte achter dat de kerk mensen niet zomaar wil loslaten. Dat is een mooie gedachte. Maar er zit ook een andere kant aan. De kerk ziet graag dat mensen ook zelf volop deel uit maken van de gemeente. Dat je er bent, dat je bereid bent verantwoordelijkheid te nemen, dat je ook zelf een keus maakt om lid van de kerk te zijn; dat je een geloofskeuze maakt. Dat doe je wanneer je belijdenis aflegt. Nu doen mensen dat niet zomaar, want ja … ‘Ben ik daar wel klaar voor?’ ‘Ben ik niet te jong of te oud?’ ‘Ben ik wel goed genoeg’ – allemaal vragen die u, die jij misschien wel herkent. De belijdeniscatechese is uitgerekend de plaats om over die vragen in gesprek te gaan in het licht van wat God in Zijn Woord ons wil zeggen. De avonden vinden plaats op dinsdagavond 20.30 – 22.00 uur.