Vakantie Bijbel Week:

Elk jaar wordt in de laatste week van de zomervakantie de vakantiebijbelweek georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. De activiteiten van de vakantiebijbelweek hebben een evangeliserend karakter. Deze week wordt afgesloten tijdens de eredienst in de kerk op zondagochtend. De VBW vindt dit jaar plaats van 30 aug. t/m 4 sept. 2016.