Kerkdiensten

Zondag 23 juli
9.30 uur Ds. B.A. Belder
18.30 uur Ds. G.C. Termaat, Werkhoven

Zondag 30 juli
9.30 uur Prop. Teeuwissen, Huizen
18.30 uur Prop. C.W. de Haan, Houten

Afgelopen Zondag – Zondagmorgen stonden wij stil bij een bijzonder én wonderlijk gedeelte, Genesis 15 : 7 – 21. Bijzonder omdat wij lezen dat de Heere God Zijn verbond met Abram sluit. Wonderlijk omdat het gedeelte nogal wat vragen oproept. De twee dingen die wij er afgelopen zondag uitlichten waren (a) dat hoewel God Zijn verbond met Abram sluit, het allemaal beslist niet vanzelf zal gaan – Israël zal een verschrikkelijke tijd in Egypte doorbrengen, maar (b) dat de Heere God Zich onvoorwaardelijk aan de vervulling van Zijn belofte bindt. En vooral dat laatste is heel bijzonder. Daarin zien wij Gods onbevattelijke trouw, waarin Hij tegenover onze ontrouw Zijn trouw plaatst. Het diepst zien wij dat in Jezus Christus. In Zijn sterven draagt Hij, de volmaakt Getrouwe, onze ontrouw. Wie dit hoofdstuk tot zich probeert te laten doordringen, heeft uiteindelijk geen woorden voor die onbevattelijke verbondstrouw van God.

Komende zondag – Zondag vervolgen wij de lezing in Genesis. Dan lezen wij de geschiedenis van Saraï, Abram en Hagar. Wat kunnen mensen er toch een rommel van maken! – met alle gevolgen van dien. ’t Is heel bijzonder om te zien hoe de Heere God hierin handelt.

Pastoraat –
• Henk van Hemert, Wilhelminalaan 43, moest vorige week opnieuw in het JBZ te Den Bosch worden opgenomen. Omdat werd gevreesd voor een longontsteking was dat eerder dan gepland. Gelukkig was dat niet het geval. Op het moment dat ik dit schrijf zal Henk zijn geopereerd aan zijn teen. Sterkte!
• Dhr. Van der Zalm, Nieuwstraat 3 te Nederhemert, is inmiddels ook in het JBZ opgenomen. Een opgelopen long – en blaasontsteking maakten de situatie er niet beter op. Wij bevelen hem in Gods hoede.
• In ditzelfde ziekenhuis is ook Jan Grandia, Lijsenhof 27, opgenomen. Hoge koorts maakten ziekenhuisopname noodzakelijk. Het gaat gelukkig al iets beter, maar laat zien hoe kwetsbaar de situatie van Jan is. God zij je nabij!
• Sjaak Ekelmans, De Haag 10, onderging vorige week opnieuw een operatie. Naar het zich laat aanzien is dat goed verlopen. Wij hopen dat de evt. nabehandeling zijn helende uitwerking zal hebben.
• Dicky van Dalen, Meidoornstraat 28, onderging vorige week opnieuw een operatie. Ook deze is goed verlopen, maar niet alles kon worden verwijderd. Wij bidden dat Dicky in deze jarenlange strijd de kracht krijgt om dit alles te dragen. Dicky is inmiddels weer thuis.
• Riet Duizer, Lindenstraat 10, onderging vorige week in het JBZ een hartkatheterisatie. Dit leverde uiteindelijke niets op. Nu zal zij andere onderzoeken moeten ondergaan. Wij bidden dat dit wel inzicht geeft in de klachten die zij heeft.
Laten wij het in alle omstandigheden zoeken, waar wij het alleen kunnen vinden. Bij Hem die onze Heelmeester is.

Verhuisd – Bob, Hetty Sietze en Jelte van den Berg zijn verhuisd van de Molenkamp naar Molensteeg 30, 5306 AD Brakel. Als ik goed ben geïnformeerd is het tijdelijk adres. Hoe dan ook, ik wens jullie een goed wonen toe op een vertrouwde stek!

Collecten – De opbrengst van de collecte op zondag 16 juli was:
Werk in eigen Gemeente € 665,85
Huisjes Onderhoud Gebouwen € 44,20
Via ds. Belder ontvangen € 20,-
Voor al uw gaven zeggen wij u na de Heere hartelijk dank.
De collecten in de diensten van zondag 23 juli zijn ’s morgens en ‘s avonds voor de Diaconie en het Werk in eigen Gemeente.
De collecten in de diensten van zondag 30 juli zijn ’s morgens voor de Diaconie en het Werk in eigen Gemeente en ’s avonds voor de HGJB en het werk in eigen Gemeente. Aan de uitgang is de extra collecte voor het Pastoraat.

Kinderoppas – 23 juli: Corine Duijzer, Artje Schriever, Lotte Grandia
30 juli: Lenie van DAlen, Eva en Noa Dijkhof, Gerinda Koenen
6 aug.: Joke van Arkel, Arinka van Arkel, Joanne de Bruin

Aanvangslied –
• Zondag 23 juli zingen wij in de morgendienst Psalm 98 vers 1en in de avonddienst Psalm 98 vers 2.
• Zondag 30 juli zingen wij in de morgendienst Psalm 98 vers 3en in de avonddienst Psalm 98 vers 4.

Ds. Oorthuys – De naam van Ds. Oorthuys zal misschien niet iedereen bekend in de oren klinken. ’t Is ook alweer een hele tijd geleden dat hij als predikant aan onze gemeente was verbonden; van 1902 tot 1906 om precies te zijn. Het was zijn eerste gemeente. In het blad Ecclesia (een uitgaven van de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge) zijn een aantal artikelen over hem verschenen. Want ds. (later dr.) Oorthuys ontwikkelde zich tot een invloedrijk predikant. Na Brakel stond hij vier jaar in Leiden om vervolgens tot zijn emeritaat de Amsterdamse gemeente te dienen . Hij schreef verschillende boeken, was actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en heeft veel betekend voor de opbouw van de kerk in de naoorlogse jaren. Zijn zoon Cas, een bekende fotograaf, heeft nog jarenlang een zomerhuis in Brakel gehad. In de consistorie hangt een mooi portret – een nog jonge man met een krachtige uitstraling. Zijn herinneringen aan Brakel zijn overigens niet onverdeeld positief. Zo kwam hij van begrafenissen nog al eens verslagen thuis. Hij schreef dat het ‘strijdtonelen van bevindelijkheden’ waren. Triest dat juist bij begrafenissen geloofskennis inzet werd van wedijver en strijd. Maar het opende de ogen van Oorthuys voor de rijkdom van Christus. “De vroomheid die toon aangaf in gezelschappen en oefeningen, maar ook in heel de gemeente, opende mijn ogen voor het ongenoegzame van al onze vroomheid en dreef mij al meer naar Christus als de enige grond onzer zaligheid”. Zo is het! Niets in ons, alles in Hem!

Vakantie – Komende maandag hoop ik vakantie te hebben. In die tijd zal Ab Westeneng (642884) aanspreekpunt voor het pastoraat zijn. Arie van Heusden zal de kerkbode verzorgen. In de vakantie zal de kerkbode om de twee weken verschijnen. Kopij voor de eerstvolgende editie dient uiterlijk maandag 31 juli voor 18.00 uur te zijn ingestuurd naar kerkbode@hervormdbrakel.nl
Maandag 21 augustus hoop ik mijn werk weer op te pakken.

Agenda – Hieronder de activiteiten in de gemeente voor de komende weken, voor zover niet hierboven al besproken:

Datum Activiteit Plaats Tijdstip
11-aug Verkoop collectemunten De Terp 18.30 – 19.30

Ten slotte – “Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond”. Uit en thuis, een hartelijke groet uit de pastorie, B.A. Belder