Adressen predikant, pastoraal werker en kerkenraadsleden

Ds. B.A. Belder, predikant
Marktplein 1
5306 BA Brakel
0418 671365
babelder@hotmail.com
Drs. B. Pol, pastoraal medewerker
Hollandia 40
3901 GN Veenendaal
0318 725198
pol_ramon@hotmail.com
W. Langebeeke, scriba
Liesveldsesteeg 19
5306 EX Brakel
0418 677142
scriba@hervormdbrakel.nl
 J. M. van de Klooster, jeugdouderling
Dwarssteeg 9
5306 BC Brakel
06 44989280
 WIijkouderlingen
G. van Selm, ouderling wijk 1
Burg. Posweg 84
5306 GG Brakel
0418 671468
Indeling wijk 1:
Lindenstraat, Meidoornstraat,
Wilgenstraat, Wilhelminalaan
A. Westeneng, ouderling wijk 2
Groenling 42
5306 GS Brakel
0418 642884
 Indeling wijk 2:
Hovendsedijk, Hovendsestraat, Janstraat
Kommerstraat, Kruispad, Molensteeg, Waarddijk
 C.P. van Houdt, ouderling wijk 3
Bosuil 21
5306 GP Brakel
0418 671300
 Indeling wijk 3:
Dreef, Dwarssteeg, Elftstraat
Fintstraat, Jonker Aartendam, Marktplein
Van Damweg, Vrijheidslaan, Zalmstraat
 C.E. Dijkhof, ouderling wijk 4
Wilgenstraat 3
5306 XZ Brakel
0418 670608
 Indeling wijk 4:
Burg. Posweg, Gortstraat, Koningstraat
Kooihoek, Leuvensveldseweg, Waalkade
Nieuwstraat, Van Heemstraweg
 R. Brienen, ouderling wijk 5
Maarten van Rossumweg 21
5305 HT Poederoijen
0418 671889
 Indeling wijk 5:
Beukenstraat, Elzenstraat, Kastanjestraat
 A.H. Quivooij, ouderling wijk 6
De Haag 15
5306 CA Brakel
0418 672633
 Indeling wijk 6:
Bonte Specht, Bosuil, Engsteeg
Groenling, Koekoek, Molenkamp
Rietsingel, Weitjesweg
A. Bauman, ouderling wijk 7
Kruispad 1
5306 AM Brakel
0418 673247
 Indeling wijk 7:
Baldershof, De Haag, Groenesteeg
Lijsenhof, Waaldijk
G. van Selm, waarnemend ouderling wijk 8
Burg. Posweg 84
5306 GG Brakel
0418 671468
Indeling wijk 8:
Appelweg, Bevingweg, Esdoornstraat,
Flegelstraat, Kooiweg, Liesveldsesteeg,
Prinkweg, Verdrietweg
W. v.d. Heuvel, ouderling wijk 9
Vrijheidslaan 11
5306 BJ Brakel
0418 673242
Indeling wijk 9:
Alle adressen van de leden buiten Brakel
 H.A. Kolbach, ouderling Regenboog en gemeenteopbouw
E. van Wissekerkeweg 2b
5307 VA Poederoijen
0418 67 1276
 Indeling wijk Regenboog:
Alle adessen in woonzorgcomplex de Regenboog
Diakenen:
M. Grandia, diaken
Waaldijk 26
5305 CE Zuilichem
0418 673862
C.G. Oomen, diaken
De Haag 23
5306 CA Brakel
0418 672160
T. Versteeg, diaken
Flegelstraat 4
5306 AX Brakel
0418 671421
Ouderling-kerkrentmeesters
B.A. Baan, ouderling kerkrentmeester
De Heuvel 25
5305 CZ Zuilichem
0418 671278
A.J. van Stigt, oudering kerkrentmeester
Lijsenhof 43
5306 CE Brakel
0418 673722
W.M. van WIjk, ouderling kerkrentmeester
Kastanjestraat 39
5306 XE Brakel
0418 672849