WELKOM OP DE WEBSITE

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. (Sinds 1 mei 2004 de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk). Binnen deze landelijke kerk kan onze Hervormde Gemeente van Brakel gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Banknummers:

Diaconie: 
NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te Brakel

Kerkrentmeesters:
NL45RABO 0373 7345 22 tnv. CvK Hervormde Gemeente Brakel

Zendingscommissie: 
Vergeet u de zendingsbussen niet!
NL78RABO 0310 3556 80 tnv. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v. zendingsbussen

************************************************************************

Uitnodigingen zondagmorgen 29 november 2020
Op 15 november hebben we sommige gemeenteleden teleur moeten stellen: terwijl zij wel uitgenodigd waren, waren alle plaatsen al weg. Daarom kunnen degenen die op 15 november uitgenodigd waren, dat zijn de gemeenteleden met een achternaam beginnend met Lith t/m Selm, en die op 15 november geen plaats konden krijgen, aanstaande zondagmorgen opnieuw reserveren. Daarnaast worden alle gemeenteleden met de achternaam Slippens t/m Van Tuyl uitgenodigd. Graag voor zaterdag 28 november 12:00 uur reserveren, daarna mag iedereen voor de eventuele resterende plaatsen inschrijven. Voor de avonddienst is de inschrijving vrij.

************************************************************************

Viering van het Heilig Avondmaal
Op zondag 13 december hopen we in de gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Dat zal er, vanwege alle coronamaatregelen, anders aan toegaan dan normaal. Een belangrijk punt is, dat er maar 30 gemeenteleden in een dienst aanwezig mogen zijn. Daarom willen we op 13 december meerdere diensten beleggen, waarschijnlijk drie, mogelijk vier. De eerste morgendienst en de avonddienst zullen ‘normale’ diensten zijn, met naast de avondmaalsviering ook zang, gebed, preek etc., en in de avonddienst de dankzegging. Maar de tussendienst of tussendiensten zullen alleen de Avondmaalsliturgie omvatten.  Als we aan drie diensten genoeg hebben, dan zal de tussendienst ’s morgens om 11:30 uur plaatsvinden. Als er vier diensten nodig zijn, dan zal de vierde in de middag gehouden worden, op een nader vast te stellen tijdstip. De avonddienst zal gewoon om 18:30 uur plaatsvinden. Natuurlijk zullen we de diensten zo inrichten, dat de corona-richtlijnen worden nageleefd.

Hoeveel diensten er nodig zijn, hangt af van hoeveel gemeenteleden er willen deelnemen. Als u aan het Avondmaal wilt deelnemen, maak dan voor 29 november een voorlopige reservering  voor de Avondmaalszondag. Dat doet u op onze community website. Graag ook opgeven met hoeveel personen u komt.  Hebt u geen computer, geef het dan even door aan uw wijkouderling. Maar let op: dit is alleen bedoeld als inventarisatie, zodat de kerkenraad weet hoeveel diensten er nodig zijn.

Daarna worden er rond 1 december op de community website 3 of 4 diensten opengesteld met maximaal 30 bezoekers per dienst.  Daarop kunt u dan uw definitieve reservering maken.

Als u niet naar de kerk kunt of durft, i.v.m. besmettingsgevaar, is er de mogelijkheid om het Avondmaal thuis te vieren, tegelijk met de viering in de kerk. Dan komen er twee kerkenraadsleden bij u thuis om, samen met u, via de beeldverbinding de dienst mee te maken. Op het moment dat de viering in de kerk plaatsvindt, reiken de kerkenraadsleden brood en wijn uit en gedenkt u samen met de gemeente de dood van onze Heere Jezus. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld u zich dan hiervoor aan bij uw wijkouderling, of eventueel bij scriba Wim Langebeeke (tel. 0418-677142) of ouderling Arie van Heusden (tel. 0418-672910). Wel gelden hiervoor de volgende beperkingen:

-In verpleeg- en verzorgingshuizen zal dit, in verband met beperkingen in de bezoekregeling, veelal niet mogelijk zijn.

-Het aantal beschikbare kerkenraadsleden is beperkt. Meld u zich daarom uiterlijk op 28 november aan.
************************************************************************

Hieronder kunt u de button van direct meeluisteren aanklikken.

Player

************************************************************************

Via onderstaande button kunt u Live meekijken met de Video-uitzending.

Let op: Streaming kan een minuut achterlopen, mogelijk begint dienst dus ongeveer 1 minuut later dan aangegeven tijd.

Youtube LiveStream

Via onderstaande button kunt u de opgenomen diensten terug kijken.


Youtube Archief

************************************************************************

Voor de kinderen:

Iedere ochtend vanaf 7:00 nieuw bijbelverhaal voor de kinderen!

Klik hier voor de website

************************************************************************

 

Adres

Geen Evenementen

PKN Brakel