WELKOM OP DE WEBSITE

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. (Sinds 1 mei 2004 de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk). Binnen deze landelijke kerk kan onze Hervormde Gemeente van Brakel gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Update coronamaatregelen 16-10-20 klik hier

************************************************************************

Collectes
Helaas moesten we met de diensten weer terug naar 30 bezoekers. Uiteraard heeft dat ook zijn weerslag op de collectes. We willen u daarom vragen wanneer u de dienst online volgt, de zondagse collectes door middel van een gewone bankoverschrijving over te maken. Dat kan uiteraard ook eens per twee weken of per maand. We hopen op uw begrip en uiteraard dat u onze gemeente in deze periode onverminderd wilt blijven steunen. Hartelijk dank voor uw medewerking namens uw diakenen en kerkrentmeesters.

Banknummers:

Diaconie: 

NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te  Brakel – zondag 18 oktober bestemd voor Medische zending.

Kerkrentmeesters:

NL45RABO 0373 7345 22 tnv. CvK Hervormde Gemeente Brakel

Zendingscommissie: vergeet u de zendingsbussen niet.

NL78RABO 0310 3556 80 tnv. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v. zendingsbussen.

***********************************************************************

Liturgie zondagmorgen 18 oktober 2020

Liturgie zondagavond 18 oktober 2020

************************************************************************

Uitnodigingen- en reserveringssysteem

Uitnodigingen voor 18 oktober

Voor de morgendienst van 18 oktober zijn de mensen met een achternaam die met C of D begint aan de beurt. Als u de dienst wilt bijwonen, dan graag voor zaterdag 12:00 uur reserveren. Daarna kan iedereen inschrijven voor de eventuele resterende plaatsen. Voor de avonddienst kan iedereen inschrijven. Maar wel het volgende voorbehoud: op het moment dat deze kopij geschreven wordt is nog niet bekend, welke eventuele nieuwe maatregelen onze regering nemen zal, die mogelijk ook de kerkdiensten zullen raken. Daarom zal de inschrijving pas donderdag opengezet worden, zodat we als kerkenraad eerst de tijd hebben om de eventueel benodigde aanpassingen te doen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Blijf a.u.b. de website in de gaten houden voor verder berichtgevingen in verband met de corona-situatie.

************************************************************************

Christen Mannenkring Brakel:
In de periode oktober tot en met april komen we maandelijks op een woensdagavond bij elkaar in de Terp. Wat we daar doen? Samen de Bijbel bestuderen en God groot maken in lied en gebed! Daarnaast is er volop gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting en ontspanning, wat als zeer positief wordt ervaren. Elk seizoen proberen we ook een activiteit buiten de deur te organiseren, om zo de onderlinge contacten nog sterker te maken. 

Nu we de kerkdiensten niet meer met zijn allen kunnen bijwonen, leek ons een extra avond rondom Gods woord een mooie aanvulling.
We starten aankomende woensdag 14 oktober om 20.00 uur in De Terp en vervolgens elke twee weken.
Er wordt (helaas) niet gezongen en we houden voldoende afstand, dus dat kan geen bezwaar zijn.

We hopen jullie te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

De Stuurgroep

************************************************************************

************************************************************************

U kunt weer bestellen:  [klik hier voor info]

************************************************************************

Hieronder kunt u de button van direct meeluisteren aanklikken.

Player

************************************************************************

 

Via onderstaande button kunt u Live meekijken met de Video suitzending.

Let op: Streaming kan een minuut achterlopen, mogelijk begint dienst dus ongeveer 1 minuut later dan aangegeven tijd.


Youtube LiveStream

Via onderstaande button kunt u de opgenomen diensten terug kijken.


Youtube Archief

************************************************************************

Voor de kinderen:

Iedere ochtend vanaf 7:00 nieuw bijbelverhaal voor de kinderen!

Klik hier voor de website

************************************************************************

 

Adres

Geen Evenementen

PKN Brakel