WELKOM OP DE WEBSITE

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. (Sinds 1 mei 2004 de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk). Binnen deze landelijke kerk kan onze Hervormde Gemeente van Brakel gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.
**************************************************************************

[KLIK HIER] VOOR DE CORONA
UPDATE VAN 24 SEPTEMBER 2021
MET HET LAATSTE NIEUWS OVER
DE  VERSOEPELINGEN

**************************************************************************

Kerkdiensten:

Zondag 19 september 2021
09.30 uur: ds. B.W.J. Ouwehand, Andel
Liturgie volgt

15.00 uur: ds. B.A. Belder
Liturgie volgt

Collectes in deze diensten:
Ochtend

1e Diaconie
2e Werk in eigen Gemeente

Middag
1e Diaconie
2e Werk in eigen Gemeente

Denkt u ook aan de Zendingsbussen!

Alle diensten worden online uitgezonden met max. 115 bezoekers in de kerk.

************************************************************************

Hieronder kunt u de button van direct meeluisteren aanklikken.

Player

************************************************************************
Via onderstaande button kunt u Live meekijken met de Video-uitzending.

Let op: Streaming kan een minuut achterlopen, mogelijk begint dienst dus ongeveer 1 minuut later dan aangegeven tijd.

Youtube LiveStream

Via onderstaande button kunt u de opgenomen diensten terug kijken.


Youtube Archief

************************************************************************

Banknummers:

Diaconie: 
NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te Brakel

Kerkrentmeesters:
NL45RABO 0373 7345 22 tnv. CvK Hervormde Gemeente Brakel

Zendingscommissie: 
Vergeet u de zendingsbussen niet!
NL78RABO 0310 3556 80 tnv. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v. zendingsbussen

************************************************************************

 

Adres

Geen Evenementen

PKN Brakel