WELKOM OP DE WEBSITE

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. (Sinds 1 mei 2004 de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk). Binnen deze landelijke kerk kan onze Hervormde Gemeente van Brakel gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

Kerkdiensten:

Zondag 24 januari
09.30 uur prop. A.C. Borsje, Ede
Liturgie

18.30 uur ds. B.A. Belder
Liturgie

Alle diensten worden online uitgezonden.

************************************************************************

Hieronder kunt u de button van direct meeluisteren aanklikken.

Player

************************************************************************

Via onderstaande button kunt u Live meekijken met de Video-uitzending.

Let op: Streaming kan een minuut achterlopen, mogelijk begint dienst dus ongeveer 1 minuut later dan aangegeven tijd.

Youtube LiveStream

Via onderstaande button kunt u de opgenomen diensten terug kijken.


Youtube Archief

************************************************************************

Financiën in Coronatijd

Vorig jaar om deze tijd waren er geen tekenen dat 2020 een abnormaal corona jaar zou worden.
Daarom hebben we voor het werk in eigen gemeente ook een normale begroting opgesteld.
Helaas is de werkelijkheid zowel sociaal als ook materieel voor ons allen heel anders gebleken.

Na 6 maanden en ook na 9 maanden hebben we uit onze boekhouding de cijfers bekeken en daar een verwachting voor heel 2020 aan vast geknoopt.
Hieruit blijken de inkomsten uit verhuur van de Terp als ook die uit de activiteiten, zoals markten oliebollen etc. sterk achter te blijven.
In z’n totaliteit verwachten we 30.000 Euro minder aan inkomsten voor 2020 dan begroot.
Zoals ook bij een ieder thuis, lopen de kosten en verplichtingen grotendeels gewoon door.
Gelukkig hebben we als kerkrentmeesters de hand dit jaar op de knip gehouden waar dit mogelijk was, waardoor we 15.000 Euro minder hebben uitgegeven
dan er was begroot.

Dit betekent dat we met een daadwerkelijk tekort van 15.000 Euro ten opzichte van het budget worden geconfronteerd.
Wij doen hierbij dan ook een beroep op een ieder om te zien wat er binnen uw mogelijkheden ligt om dit tekort zoveel mogelijk te verkleinen.
Als een ieder nakijkt of hij zijn gebruikelijke collectes daadwerkelijk heeft overgemaakt, zijn toezegging van de vrijwillige bijdrage heeft voldaan, aan de oproep voor de solidariteitskas gehoor heeft gegeven of iets extra kan bijdragen, hebben wij het volste vertrouwen dat ook hierin voorzien zal worden.

Uw kerkrentmeesters

Banknummers:

Diaconie: 
NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te Brakel
De Diaconie-collecte in de avonddienst is bestemd voor het werk van de H.G.J.B.

Kerkrentmeesters:
NL45RABO 0373 7345 22 tnv. CvK Hervormde Gemeente Brakel

Zendingscommissie: 
Vergeet u de zendingsbussen niet!
NL78RABO 0310 3556 80 tnv. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v. zendingsbussen

************************************************************************

Voor de kinderen:

Iedere ochtend vanaf 7:00 nieuw bijbelverhaal voor de kinderen!

Klik hier voor de website

************************************************************************

 

Adres

Geen Evenementen

PKN Brakel