Herbouw van kerken in Syrië

Het is al weer enige tijd geleden dat Turkije en Syrië getroffen werden door een enorme aardbeving.
Hiervoor heeft de diaconie destijds ook gecollecteerd om directe hulp te kunnen verlenen aan de getroffenen in Syrië.

Tijdens deze aardbeving zijn ook vele kerken zwaar beschadigd en daarmee zijn de gemeenteleden niet alleen persoonlijk alles kwijt, maar kan ook de kerk niet functioneren zoals het zou moeten: een schuilplaats zijn voor een ieder die er een nodig heeft.

Gebleken is dat het herstel van die kerkgebouwen van cruciaal belang is voor de mensen daar: Zodra een kerkgebouw zodanig hersteld is, dat het weer als kerk kan functioneren, is dit een duidelijk teken van hoop voor de getroffenen!

Met onze prachtige kerk aan het marktplein, die er nu ook inwendig weer helemaal tiptop bij staat,  schaam je je haast voor de enorme bevoorrechte situatie waarin wij ons als gemeente bevinden.
Je kunt er niet om heen:  hier moeten we als gemeente van Christus iets mee doen en onze mede broeders en zusters in Syrië een hart onder riem steken.

Op zondag 4 juni 2023 zullen de collectes van Diaconie en Werk in Eigen Gemeente  (Kerkrentmeesters) samengevoegd worden, om zo alles wat er die zondag binnenkomt besteden aan het herstel van de beschadigde kerken in Syrië.

We roepen u allen op hier aan mee te doen en de collectezakken zo goed als mogelijk te gedenken.  Ook kunt u natuurlijk uw bijdrage per bank over maken naar rek nr. NL 49 RABO 0310 301 785  tnv Diaconie Herv. Gem. Brakel o.v.v. “Kerken Syrië”

Klik op de foto hieronder voor een filmpje over het project

Related