Maandelijks archief: oktober 2020

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021
Een dagboek voor jong en oud! Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op
Iemand anders! Een handvol koren 2021, | Boek royaljongbloed.comHet helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen
te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een
inkijkje in Gods wereldwijde kerk. De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog
eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie. Voor diegenen die het dagboekje al ieder jaar ontvangen geldt dat ze niets hoeven te doen, het boekje zal bij hun thuis bezorgd worden. Diegenen die het boekje nog niet ieder jaar ontvangen kunnen het bestellen via de zendingscommissie.
Tel. 0418-671882, e-mail: zendingscommissiebrakel@gmail.com
Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie! Dus bestel het dagboekje nu.