Maandelijks archief: november 2020

Collecte voor Diaconaat tbv. Project 10 27

‘Met open armen’ Nieuwegein

Op zondag 15 november a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland: het project ‘Met open armen’ in Nieuwegein. Project 10 27 werkt hiervoor samen met de IZB.

Cross Culture Nieuwegein (CCN) is een multiculturele geloofsgemeenschap in Nieuwegein. Het is een kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. Kenmerkend voor deze jonge kerk: ontmoeting en gastvrijheid, een plek waar iedereen zich thuis voelt.

Belangrijk voor CCN is hulpverlening. Er komen veel vluchtelingen op hun pad. Kwetsbare mensen met allerlei problemen als gevolg van migratie. Mensen aan de rand van de maatschappij. CCN is diaconaal present in Nieuwegein; 25% van de inwoners heeft een migrantenachtergrond.

In 2020 is voor dit werk € 17.000,- nodig: ondersteuning van vluchtelingen op weg naar werk en een netwerk, zoeken van buddy’s, taallessen, huiswerkbegeleiding, groepsvakanties en de coördinatie van praktische hulp. Samen met u maken we dit mogelijk. Helpt u mee?

Geef gul voor dit werk tijdens de collecte of maak een bedrag over op de bankrekening van de Diaconie NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te  Brakel o.v.v. project 10 27

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27:

https://www.project1027.nl/project/met-open-armen/

Alvast hartelijk dank.

De Diaconie

GZB collecte

GZB Najaarscollecte: Juist nu!

Op D.V. zondag 1 november 2020  wordt er gecollecteerd voor zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door corona getrokken India. In het noorden van dit immense land hoorden miljoenen nog nooit de bevrijdende Boodschap van Jezus Christus! Het Christian Reformed Fellowship of India wil dit Evangelie met hen delen. De GZB ondersteunt deze kerk hierin. Bid en geef mee! Evangelisten in India krijgen geen salaris. Met onze steun krijgen ze een toelage van 30 euro per maand. Voor 50 euro kunnen ze een training krijgen. Bid voor de kerk in het hindoeïstische India. Bid dat zij, ondanks alle weerstand in de samenleving, verder mag groeien; niet alleen in aantal maar ook in diepte. De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu!

De collectes aan de uitgang zijn in zowel de ochtend- als de avonddienst bestemd voor dit doel. U kunt uw gift dan kwijt in de daarvoor bestemde derde collecte-zak. Of maak uw gift over naar de bankrekening van de Zendingscommissie nr. NL78RABO 0310 3556 80 tnv. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v. India.  U helpt toch ook mee?!?! Van harte aanbevolen.

De Zendingscommissie

Klik hier voor meer informatie