Maandelijks archief: maart 2021

Corona update maart 2021

Kerkdiensten en corona

Op 15 maart hebben we als kerkenraad gesproken over de coronamaatregelen in de kerk. Wij hadden gehoopt om in de aanloop naar Pasen wat maatregelen los te kunnen laten, maar de situatie was toen erg onzeker. We hebben toen besloten om de persconferentie van 23 maart van onze regering af te wachten, om te kijken of daar nog nieuwe inzichten uit voort zouden komen. Die persconferentie was helaas ook somber over de coronasituatie. Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

 

  1. Er is door het Interkerkelijke Contactorgaan inzake Overheidszaken (CIO) een routekaart voor de kerken uitgebracht, met een advies over de maatregelen die de kerken het beste kunnen nemen. Deze is te vinden op https://www.scribd.com/document/499814754/Routekaart-Kerken-2-0-Dd-19-03-2020#fullscreen&from_embed.
  2. Het aantal coronabesmettingen neemt op dit moment gestaag toe.
  3. In Nederland zijn de coronamaatregelen grotendeels hetzelfde gebleven, met alleen op details enige verlichting. In de landen om ons heen, met name België en Frankrijk, maar ook in delen van Duitsland, worden de teugels juist weer aangetrokken.

 

Op dit moment hanteert de overheid voor vrijwel het hele land het corona-risiconiveau ‘zeer ernstig met verzwaring’. Dat is ambtelijke taal, en in normaal Nederlands zou je zeggen: ‘erger dan erg’. Zie https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/. Als je in de routekaart voor de kerken kijkt, dan betekent dit:

Figuur 1 Maatregelen volgens Routekaart voor de Kerken bij risiconiveau ‘Zeer ernstig met verzwaring’

De pijltjes in Figuur 1 geven aan welke maatregelen het CIO hanteert. Als kerk zitten wij op de meeste punten op dit niveau. De enige punten waar we afwijken zijn, dat we nog wat kinder- en jeugdwerk doen en dat we drie zangers in de kerk hebben. Het CIO advies op dit laatst punt is: in het geheel niet zingen. Maar de vorige keer dat we over de voorzangers gesproken hebben, vonden we het een te zware maatregel om daarmee te stoppen. Dat vinden we nog steeds, en we hopen ook nu door te gaan met drie zangers.

Hoop

De opsomming van maatregelen hierboven is nogal somber. Toch moeten we onze zegeningen tellen. De meesten van ons zijn niet ziek door corona, het zijn vooral voorzorgsmaatregelen. De erediensten kunnen ook gewoon doorgang vinden, al moeten we ze op afstand via de beeldverbinding volgen. Maar het belangrijkste is, dat Gods Woord en Gods beloften niet veranderd zijn. Op Goede Vrijdag herdenken we, dat Jezus Christus Zijn leven voor ons gegeven heeft, en met Pasen dat Hij is opgestaan uit de dood, als eerste van velen. Hierin ligt ook onze hoop. God zal ons door deze coronacrisis heen helpen en Hij wil ons het leven geven. Zelfs de dood kan Hem niet tegenhouden.

Een hartelijke groet van uw Kerkenraad

GZB-voorjaarscollecte

GZB-voorjaarscollecte: Geef uit Zuid-Soedan gevluchte jongeren hoop!

Op Eerste Paasdag 4 april 2021 is er in beide diensten een extra collecte voor het werk van de G.Z.B. Dit is de zg. GZB-voorjaarscollecte. Dit keer is deze bestemd voor jongeren die uit Zuid-Soedan zijn gevlucht. Een deel woont in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp. Sommigen gaan op zoek naar alcohol of drugs, stelen of sluiten zich aan bij bendes. Door trainingen kunnen deze jongeren beter voor zichzelf zorgen en hun eigen bestaan opbouwen. Geef ook om deze jongeren!

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu!  U kunt u gift overmaken aan het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie te weten:

NL78RABO 0310 3556 80 tnv. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v GZB.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de GZB.
Klik hiervoor op deze link.

Van harte aanbevolen.

Extra aandacht:
In verband met deze collecte willen wij nog iets onder uw aandacht brengen. Namelijk dit: we hebben vorig jaar gemerkt dat de opbrengst van de extra collecten voor GZB en IZB flink zijn gedaald. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat er geen fysieke diensten, dus ook geen extra collecten aan de uitgang, zijn. We waren gewend om onze gaven voor deze doelen bij het uitgaan van de Kerk in de daarvoor betreffende ton te deponeren. Maar dat is nu allemaal anders. De collecten gaan nu allemaal via de bank. We willen u vragen om juist deze collecten niet te vergeten.

De Zendingscommissie

Corona update 20 maart 2021

Deze corona-update is geschreven naar aanleiding van de video-kerkenraadsvergadering van 15 maart. Voor we alle serieuze zaken gaan behandelen, is het misschien wel leuk om daar kort iets over te vertellen. Het was best wel spannend of het allemaal goed zou gaan. Maar dat viel reuze mee. Het aardige van zo’n videovergadering is, dat je het heel gedisciplineerd moet doen. Dus niet door elkaar praten, en netjes even je hand opsteken (of op een knop met een handje klikken) als je wat wilt zeggen. Je moet dan wachten tot je van de voorzitter het woord krijgt. Dat moet in een normale vergadering natuurlijk ook, maar ja, de verleiding is dan soms groot om toch alvast je mond open te doen. Maar het verliep nu prima. Waar het in een normale kerkenraadsvergadering best wel eens half elf of elf uur wordt voor we klaar zijn, daar was het nu even over tienen. En er was best veel te bespreken. Chapeau dus voor de kerkenraadsleden. Als het niet vanwege de corona was, dan zou je zeggen: volgende keer weer zo.

We hebben in de vergadering gesproken over de kerkdiensten, de vieringen rondom Pasen, het pastoraat, het jeugdwerk en een aantal financiële zaken. Hieronder van een aantal punten de uitkomsten.

Kerkdiensten

Helaas: nog niet naar de kerk

De situatie rondom corona is helaas nog niet onder controle. Het aantal besmettingen vertoont de laatste weken weer een stijgende lijn. Ook de overheid durft nog geen grote versoepelingen toe te staan. Als kerkenraad hebben we, alles overwegend, besloten om op dit moment nog geen versoepelingen voor kerkdiensten in te voeren. De kerkdiensten blijven daarom vooreerst nog volledig online, zonder bezoekers. Bij ons besluit heeft meegewogen dat we niet nu willen gaan versoepelen, om het over enkele weken weer terug te moeten draaien. Volgende week is er weer een persconferentie van de regering. Daarna zullen we ons opnieuw beraden over wat wijsheid is.

Stiltemomenten en Goede Vrijdag

Ook dit jaar willen we in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen weer enkele stiltemomenten beleggen, alles natuurlijk via de beelduitzending. Die stiltemomenten zullen zijn op donderdag 1 en zaterdag 3 april om 19:00 uur. Ook de avonddienst op Goede Vrijdag zal om 19:00 uur beginnen, zodat alle betrokkenen ruim voor de avondklok ingaat weer thuis kunnen zijn.

Jeugdwerk

Er staan voor onze jongeren enkele corona-proof activiteiten op stapel. Op 27 maart organiseert ’t Opstakel in samenwerking met Kinderclub Groep 8 een speurtocht door het dorp. Op 1e paasdag is er voor de kinderen van groep 1 t/m 8 ’s middags een activiteit die begint in de kerk en die daarna door het bos voert. Volg de aankondigingen in de kerkbode, op de website en op de sociale media. En natuurlijk: Be there!

Pastoraat

In het pastoraat zijn we nog steeds terughoudend met bezoek. Maar als het echt nodig is dan komen we graag langs. Schroom dus niet om contact op te nemen met uw wijkouderling of met Ds. Belder. Voor bewoners van verzorgingshuizen komt er langzaam wat meer ruimte om bezoekwerk te doen. Dit gaat overigens zo veel mogelijk in overleg met de familie, om hun bezoekmogelijkheden niet in de weg te staan.

Kerkenraadswerk

Het gewone kerkenraadswerk moet uiteraard ook voortgang vinden. Het jaarverslag van de diaconie over 2020 is inmiddels goedgekeurd door de kerkenraad. De kerkrentmeesters zijn bijna klaar met hun jaarcijfers. In de kerkbode van deze week staat een bericht over de nieuwe geluidsinstallatie die er in de kerk moet komen, en in de komende weken volgen er nog enkele berichten over het financiële reilen en zeilen van de gemeente.

Tenslotte

We zijn blij, dat we elkaar als gemeenteleden tot nu toe vast hebben kunnen houden. Als het enigszins kan, willen we in mei of juni weer een openluchtdienst houden, met daarnaast activiteiten waarbij we elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten. Dat is iets om naar uit te zien, in een verder best wel sombere periode. Maar hoe voor ons ook de toekomst er uit ziet, of we ons nu veel zorgen maken of niet, laten we één ding vasthouden: binnenkort vieren we Pasen, het feest dat Jezus waarlijk opgestaan is. In Zijn opstanding ligt ook de hoop voor onze toekomst.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, van uw kerkenraad.

 

Elkaar Ontmoeten – ronde 2

Hallo allemaal,

Mis jij het ook zo om elkaar te ontmoeten. Even dat praatje bij de kerk of dat gesprek op de Bijbelstudie of bij ’t Opstakel of waar dan ook. Corona heeft het in de achterliggende maanden op allerlei manieren veel moeilijker gemaakt om betrokken op elkaar te zijn. Jammer natuurlijk, want dat is nou net zo mooi aan gemeente-zijn. De vraag blijft dus: Hoe houden we tijdens deze crisis en zeker nu in deze Lock down oog voor elkaar. De komende weken hopen we een heel aantal ontmoetingen te creëren. Doe je mee!

  1. Foto Wedstrijd
  2. Youtube video delen
  3. QR code PKN Paas Challenge (speurtocht)
  4. Fietsen in tweetallen
  5. Iets bakken voor een ander

Verdere informatie kunt u vinden op onze Community site: