Maandelijks archief: april 2021

Geluidsinstallatie Kerk: Het piept en het kraakt.

Zoals u vast al wel eens hebt gemerkt is de installatie voor het beeld en geluid in de kerk en voor de uitzending via internet, op zijn zachtst gezegd niet meer helemaal up to date, want het piept en het kraakt. Dit is niet vreemd na 40 jaar trouwe dienst en de bijkomende eisen voor beeld tijdens het afgelopen coronajaar. Onze techneuten houden met veel kunstgrepen alles in de lucht, maar de installatie is kwetsbaar en het vraagt veel werk om iedere dienst in beeld en geluid zo goed mogelijk bij u thuis te krijgen.

We hebben daarom besloten niet te wachten tot alles uitvalt en willen op korte termijn een compleet nieuwe installatie aanschaffen. Eén die bedrijfszeker en toekomstbestendig is, weinig onderhoud vraagt en eenvoudig bediend kan worden door een van de ambtsdragers of koster. Want zeker zolang de corona pandemie aanhoudt, maar ook lang daarna moet de techniek het doorgeven van het woord niet in de weg staan, Maar juist ten volle ondersteunen.

Daar de totale kosten hiervoor ongeveer € 40.000,- zullen belopen, zien we ons genoodzaakt bij u aan te kloppen. Het is een fiks bedrag dat boven op de jaarlijkse gangbare kosten komt, maar als we met onze 1250 leden hier de rug onder zetten, moeten we toch een heel eind kunnen komen? Wilt u aan deze vitale en noodzakelijke investering bijdragen: maak dan uw gift over onder vermelding “beeld en geluid” naar: NL 45 RABO 0373 7345 22 t.n.v. CvK Herv. Gem. Brakel

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Uw kerkrentmeesters

Corona update 10 april 2021

Kerkdiensten met bezoekers

Vanuit de gemeente zijn er dringende vragen gekomen om weer bezoekers tot de kerkdiensten toe te laten. Ondanks dat de corona-besmettingscijfers nog hoog zijn, hebben wij daar als kerkenraad toch gehoor aan willen geven. In de week na Pasen is het aantal besmettingen gezakt en wij hopen ook dat de vaccinatiecampagne en het voorjaar voor een verdere afname van de infectiedruk zullen zorgen. Daarom willen we D.V. vanaf zondag 18 april weer 30 bezoekers per dienst toelaten. Het protocol zal hetzelfde zijn als toen we in december stopten:

 • Maximaal 30 bezoekers per diensten.
 • Reserveren via onze community-website is verplicht. Voor details zie onder.
 • Geen gemeentezang; de zang wordt verzorgd door een drietal voorzangers.
 • Hygiënemaatregelen: 1½ meter afstand houden, handen ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje dragen zo lang je niet op je plek zit.
 • Blijf thuis als je klachten hebt die op corona kunnen wijzen.

Uiteraard houden we als kerkenraad de vinger aan de pols. Mocht de situatie in de komende weken verbeteren, dan kunnen we misschien naar meer bezoekers per dienst gaan. Maar als de besmettingscijfers onverhoopt weer op gaan lopen, dan zullen we zo nodig ook weer terugschakelen naar online-diensten.

Reserveren

Net als vorig jaar zullen we in de morgendiensten werken met een uitnodigingensysteem op achternaam. De avonddiensten zijn vrij om te reserveren. In december zijn we gestopt na de letter V. Als eerste willen we nu de gemeenteleden uitnodigen die daarna buiten de boot gevallen zijn, dat zijn dus degenen met een achternaam die begint met de letters W, X, Y of Z. Daarna beginnen we weer bij de A.

Reserveren is mogelijk vanaf maandagavond. Reserveer tijdig. Vanaf zaterdagmiddag 12:00 uur zijn de eventuele overblijvende plaatsen voor iedereen vrij om te reserveren. Hieronder het overzicht voor de komende twee weken:

 • 18 april morgendienst: achternaam beginnend met W, X, Y of Z. Reserveren voor 17-4 12:00 uur.
 • 18 april avonddienst: vrij te reserveren
 • 25 april morgendienst: achternaam beginnend met de letters A of B. Reserveren voor 24-4 12:00 uur.
 • 25 april avonddienst (Jeugddienst): Jeugd heeft voorrang met reserveren.

Graag het reserveringsbewijs, dat u per mail ontvangt, of uw reserveringsnummer meebrengen naar de kerk.

Een vriendelijk verzoek: geef iedereen de kans om een keer een dienst bij te wonen. Dus bent u in een dienst geweest, volg daarna dan één of enkele zondagen de diensten online. Of wacht met reserveren tot zaterdagavond laat of zondag, zodat iedereen in elk geval de kans gehad heeft.

Hoe werkt het reserveren ook al weer?

Omdat het al weer even geleden is, hieronder uitleg over de reserveringsprocedure.

 1. Ga naar www.hervormdbrakel.nl en klik op de knop Community Login
 2. Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen:

3. Klik daarna op ‘Agenda’ en dan ‘Kerkdiensten’:

4. U krijgt een overzicht van de diensten van de komende zondagen. Kies de dienst uit waar je naar toe wilt.

5. Vul de reserveringspagina in:

6. U ontvangt een bevestigingsmail.

Wij hopen u in de diensten van de komende weken te ontmoeten.

Een hartelijke groet van uw Kerkenraad