Avondmaalscollecte bestemd voor Verre Naasten

Geloof delen wereldwijd, in woorden én daden. Dat is de missie van Verre Naasten en die blijft urgent: 2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet als hun redder… Onze wereld heeft Jezus nodig. Daarom ondersteunen we, samen met en namens kerken in Nederland, lokale kerken en organisaties wereldwijd. En dat werkt! Zij weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt.
Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk in binnen- en buitenland. Inmiddels ondersteunen we programma’s van bijna 80 kerken en lokale instanties in ruim 30 landen wereldwijd op het gebied van kerkelijk opbouwwerk, missionair werk, diaconale projecten, training en noodhulp. Pro­gramma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, het geloof delen, in woord én daad!
De afgelopen jaren zagen we wereldwijd mooie resultaten van het werk. Groei­ende kerken, enthousiaste evangelisten die het geloof delen, volop luisteraars naar christelijke radioprogramma’s en praktische leiderschapstrainingen die hun vruchten afwerpen. En tegelijk prachtige diaconale projecten van onze zusterkerken, zoals voedsel- en ge­zondheidsprogramma’s voor arme families op het platteland of in de stad.
De Avondmaalscollecte van aanstaande zondag is bestemd voor het werk van Verre Naasten. Van harte aanbevolen.
De Diaconie

Related