Categorie archief: Diaconie

Collecte Binnenlands diaconaat

Project 10 27  Zondag 9 mei 2021

Collecte voor Diaconaat in Nederland. Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond 

Op zondag 9 mei wordt in onze gemeente zowel in de ochtend- als avonddienst,  een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland: het project ‘Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond’. Project 10 27 werkt hiervoor samen met stichting Evangelie & Moslims.
Sommige vluchtelingen in Nederland hebben traumatische dingen meegemaakt. Medewerkers van Evangelie & Moslims (E&M) begeleiden vrouwen met een moslimachtergrond bij de verwerking van hun ervaringen.
Als moslimvrouwen tot geloof komen overheerst in het begin de vreugde over het nieuwe leven. Vaak komen daarna traumatische ervaringen boven. Velen van hen zijn misbruikt of slecht behandeld. Soms zijn ze bedreigd vanwege hun keuze voor Christus. In een christelijke gemeenschap worden ze liefdevol opgevangen en ontstaat er behoefte aan hulp.
Medewerksters van E&M begeleiden deze vrouwen. Ze spreken hun taal en kennen hun cultuur. Met behulp van een counselingsprogramma worden de vrouwen verder geholpen.  Tevens ondersteunt E&M plaatselijke kerken en gemeenten om een nieuw ‘thuis’ te zijn. 

Geef gul tijdens de collecte door een bedrag over te maken naar de bankrekening van de Diaconie NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te Brakel onder vermelding van Binnenlands Diaconaat. Alvast hartelijk dank!

Meer informatie kunt u vinden op: www.project1027.nl/hulp-voor-moslimvrouwen/  

De Diaconie