Categorie archief: Geen categorie

Corona update maart 2021

Kerkdiensten en corona

Op 15 maart hebben we als kerkenraad gesproken over de coronamaatregelen in de kerk. Wij hadden gehoopt om in de aanloop naar Pasen wat maatregelen los te kunnen laten, maar de situatie was toen erg onzeker. We hebben toen besloten om de persconferentie van 23 maart van onze regering af te wachten, om te kijken of daar nog nieuwe inzichten uit voort zouden komen. Die persconferentie was helaas ook somber over de coronasituatie. Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

 

  1. Er is door het Interkerkelijke Contactorgaan inzake Overheidszaken (CIO) een routekaart voor de kerken uitgebracht, met een advies over de maatregelen die de kerken het beste kunnen nemen. Deze is te vinden op https://www.scribd.com/document/499814754/Routekaart-Kerken-2-0-Dd-19-03-2020#fullscreen&from_embed.
  2. Het aantal coronabesmettingen neemt op dit moment gestaag toe.
  3. In Nederland zijn de coronamaatregelen grotendeels hetzelfde gebleven, met alleen op details enige verlichting. In de landen om ons heen, met name België en Frankrijk, maar ook in delen van Duitsland, worden de teugels juist weer aangetrokken.

 

Op dit moment hanteert de overheid voor vrijwel het hele land het corona-risiconiveau ‘zeer ernstig met verzwaring’. Dat is ambtelijke taal, en in normaal Nederlands zou je zeggen: ‘erger dan erg’. Zie https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/. Als je in de routekaart voor de kerken kijkt, dan betekent dit:

Figuur 1 Maatregelen volgens Routekaart voor de Kerken bij risiconiveau ‘Zeer ernstig met verzwaring’

De pijltjes in Figuur 1 geven aan welke maatregelen het CIO hanteert. Als kerk zitten wij op de meeste punten op dit niveau. De enige punten waar we afwijken zijn, dat we nog wat kinder- en jeugdwerk doen en dat we drie zangers in de kerk hebben. Het CIO advies op dit laatst punt is: in het geheel niet zingen. Maar de vorige keer dat we over de voorzangers gesproken hebben, vonden we het een te zware maatregel om daarmee te stoppen. Dat vinden we nog steeds, en we hopen ook nu door te gaan met drie zangers.

Hoop

De opsomming van maatregelen hierboven is nogal somber. Toch moeten we onze zegeningen tellen. De meesten van ons zijn niet ziek door corona, het zijn vooral voorzorgsmaatregelen. De erediensten kunnen ook gewoon doorgang vinden, al moeten we ze op afstand via de beeldverbinding volgen. Maar het belangrijkste is, dat Gods Woord en Gods beloften niet veranderd zijn. Op Goede Vrijdag herdenken we, dat Jezus Christus Zijn leven voor ons gegeven heeft, en met Pasen dat Hij is opgestaan uit de dood, als eerste van velen. Hierin ligt ook onze hoop. God zal ons door deze coronacrisis heen helpen en Hij wil ons het leven geven. Zelfs de dood kan Hem niet tegenhouden.

Een hartelijke groet van uw Kerkenraad

Corona update 20 maart 2021

Deze corona-update is geschreven naar aanleiding van de video-kerkenraadsvergadering van 15 maart. Voor we alle serieuze zaken gaan behandelen, is het misschien wel leuk om daar kort iets over te vertellen. Het was best wel spannend of het allemaal goed zou gaan. Maar dat viel reuze mee. Het aardige van zo’n videovergadering is, dat je het heel gedisciplineerd moet doen. Dus niet door elkaar praten, en netjes even je hand opsteken (of op een knop met een handje klikken) als je wat wilt zeggen. Je moet dan wachten tot je van de voorzitter het woord krijgt. Dat moet in een normale vergadering natuurlijk ook, maar ja, de verleiding is dan soms groot om toch alvast je mond open te doen. Maar het verliep nu prima. Waar het in een normale kerkenraadsvergadering best wel eens half elf of elf uur wordt voor we klaar zijn, daar was het nu even over tienen. En er was best veel te bespreken. Chapeau dus voor de kerkenraadsleden. Als het niet vanwege de corona was, dan zou je zeggen: volgende keer weer zo.

We hebben in de vergadering gesproken over de kerkdiensten, de vieringen rondom Pasen, het pastoraat, het jeugdwerk en een aantal financiële zaken. Hieronder van een aantal punten de uitkomsten.

Kerkdiensten

Helaas: nog niet naar de kerk

De situatie rondom corona is helaas nog niet onder controle. Het aantal besmettingen vertoont de laatste weken weer een stijgende lijn. Ook de overheid durft nog geen grote versoepelingen toe te staan. Als kerkenraad hebben we, alles overwegend, besloten om op dit moment nog geen versoepelingen voor kerkdiensten in te voeren. De kerkdiensten blijven daarom vooreerst nog volledig online, zonder bezoekers. Bij ons besluit heeft meegewogen dat we niet nu willen gaan versoepelen, om het over enkele weken weer terug te moeten draaien. Volgende week is er weer een persconferentie van de regering. Daarna zullen we ons opnieuw beraden over wat wijsheid is.

Stiltemomenten en Goede Vrijdag

Ook dit jaar willen we in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen weer enkele stiltemomenten beleggen, alles natuurlijk via de beelduitzending. Die stiltemomenten zullen zijn op donderdag 1 en zaterdag 3 april om 19:00 uur. Ook de avonddienst op Goede Vrijdag zal om 19:00 uur beginnen, zodat alle betrokkenen ruim voor de avondklok ingaat weer thuis kunnen zijn.

Jeugdwerk

Er staan voor onze jongeren enkele corona-proof activiteiten op stapel. Op 27 maart organiseert ’t Opstakel in samenwerking met Kinderclub Groep 8 een speurtocht door het dorp. Op 1e paasdag is er voor de kinderen van groep 1 t/m 8 ’s middags een activiteit die begint in de kerk en die daarna door het bos voert. Volg de aankondigingen in de kerkbode, op de website en op de sociale media. En natuurlijk: Be there!

Pastoraat

In het pastoraat zijn we nog steeds terughoudend met bezoek. Maar als het echt nodig is dan komen we graag langs. Schroom dus niet om contact op te nemen met uw wijkouderling of met Ds. Belder. Voor bewoners van verzorgingshuizen komt er langzaam wat meer ruimte om bezoekwerk te doen. Dit gaat overigens zo veel mogelijk in overleg met de familie, om hun bezoekmogelijkheden niet in de weg te staan.

Kerkenraadswerk

Het gewone kerkenraadswerk moet uiteraard ook voortgang vinden. Het jaarverslag van de diaconie over 2020 is inmiddels goedgekeurd door de kerkenraad. De kerkrentmeesters zijn bijna klaar met hun jaarcijfers. In de kerkbode van deze week staat een bericht over de nieuwe geluidsinstallatie die er in de kerk moet komen, en in de komende weken volgen er nog enkele berichten over het financiële reilen en zeilen van de gemeente.

Tenslotte

We zijn blij, dat we elkaar als gemeenteleden tot nu toe vast hebben kunnen houden. Als het enigszins kan, willen we in mei of juni weer een openluchtdienst houden, met daarnaast activiteiten waarbij we elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten. Dat is iets om naar uit te zien, in een verder best wel sombere periode. Maar hoe voor ons ook de toekomst er uit ziet, of we ons nu veel zorgen maken of niet, laten we één ding vasthouden: binnenkort vieren we Pasen, het feest dat Jezus waarlijk opgestaan is. In Zijn opstanding ligt ook de hoop voor onze toekomst.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, van uw kerkenraad.

 

Elkaar Ontmoeten – ronde 1

De eerste ronde van “Elkaar Ontmoeten” zit er op, alle 5 de activiteiten zijn gedaan. Wij hebben genoten van de “iets bakken” foto’s op de Community website. Wat een werk heeft u er van gemaakt.

Zijn er van andere activiteiten leuke, bijzondere verhalen of foto’s te delen? Plaats gerust een berichtje op de tijdlijn.

Wij zijn ons ondertussen aan het oriënteren op een 2e ronde van “Elkaar Ontmoeten”. Heeft u ideeën? Laat het ons weten via: Community@hervormdbrakel.nl

Geef een HARTEwens

H♡RT VOOR ELKAAR
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari a.s. is het mogelijk om bij Toos (naast de pastorie) een HARTewens te kopen.Maar óók hier kunt u alvast uw bestelling plaatsen!!

Voorjaarsbolletjes, verpakt als kado om iemand HARTelijk te verrassen á €4,50…
Recht uit het HART, van HARTe gefeliciteerd, een HART onder de riem of… omdat je zo ‘HART’ werkt, enz
LAAT OP DEZE MANIER JE HART SPREKEN!
De opbrengst is uiteraard voor de kerk!

LET OP! Bestellen is alleen DEZE WEEK mogelijk, t/m zaterdag 6 februari.
Wanneer u op de website een bestelling wilt plaatsen kiest u het kaartje met de gewenste tekst. Verder kunt u de tekst voor in het kaartje én het adres toevoegen en tot slot kunt u afrekenen
Op zaterdag 13 februari bezorgen wij de verrassing op het door u gewenste adres in Brakel, Poederoijen, Zuilichem of Aalst. Wilt u het liever persoonlijk overhandigen of is het voor iemand buiten de genoemde dorpen, dan kunt u uw bestelling op 12  of 13 februari ophalen bij Toos, Vul dan ‘ophalen’ in.
We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij en zien graag uw bestelling tegemoet !
Alvast HARTstikke bedankt!!

klik op de knop om naar onze Web Winkel te gaan:

Elkaar ontmoeten

Hallo allemaal,

Mis jij het ook zo om elkaar te ontmoeten. Even dat praatje bij de kerk of dat gesprek op de Bijbelstudie of bij ’t Opstakel of waar dan ook. Corona heeft het in de achterliggende maanden op allerlei manieren veel moeilijker gemaakt om betrokken op elkaar te zijn. Jammer natuurlijk, want dat is nou net zo mooi aan gemeente-zijn. De vraag blijft dus: Hoe houden we tijdens deze crisis en zeker nu in deze Lock down oog voor elkaar. De komende weken hopen we een heel aantal ontmoetingen te creëren. Doe je mee!

Opgeven kan via de Opgave formulieren binnen onze Community site. Ga direct naar de juist pagina: https://hervormdbrakel.nl/Community/2021/01/12/elkaar-ontmoeten/

Heeft u nog geen login, dan kunt u die aanvragen via Community@hervormdbrakel.nl

Corona update 16 januari 2021

Broeders en zusters,

In de afgelopen week heeft de regering de lockdown verlengd, omdat het nog helemaal niet de goede kant opgaat met de corona-epidemie. Als kerkenraad hebben wij deze week ook gekeken, wat we als gemeente hiermee aan moeten.

Zingen tijdens de kerkdiensten

Enkele dagen na de aankondiging van de verlengde lockdown heeft de PKN een advies uitgebracht om het zingen in de kerk nog verder te beperken. In feite komt dat advies er op neer om helemaal niet meer te zingen, maar om alleen nog geluidsopnames af te spelen. We hebben ons gebogen over dit advies. Het kwam voor ons gevoel nogal onverwacht, en wij vinden het ook erg ingrijpend, zeker na alle beperkingen die al eerder doorgevoerd zijn in de kerkdiensten. We zijn daarom in overleg gegaan met de zanggroep en met onze technici. Die willen graag doorgaan met het zingen in de erediensten, en ook wij als kerkenraad willen dat graag. We hebben nu besloten om de zangers verder uit elkaar te plaatsen, en ook verder van de kansel af, zodat het risico om elkaar te besmetten kleiner wordt. Op de beelduitzending zal het er waarschijnlijk wel anders uitzien, maar hoe precies is op het moment van schrijven nog niet bekend. Maar we hopen dus door te kunnen gaan met de zanggroep. We willen hen en de opnametechnici hartelijk danken voor hun grote inzet. We hopen zo de lofzang voor onze God gaande te kunnen houden.

Bevestiging Erik Langeveld

D.V. op 31 januari zal Erik Langeveld bevestigd worden als ouderling in onze gemeente. Tegelijk zullen we dan afscheid nemen van Wim v/d Heuvel en Dirk Bassa. Vanwege alle beperkingen zullen in deze dienst alleen enkele naaste familieleden van Erik als bezoekers aanwezig zijn. Wij wensen Erik Gods zegen toe in zijn periode als ouderling, en wij danken Wim v/d Heuvel en Dirk Bassa voor het werk dat zij in de afgelopen jaren voor de gemeente gedaan hebben.

Doopdiensten

Net als in het voorjaar van 2020 zien we ons genoodzaakt om doopdiensten uit te stellen. Ds. Belder of scriba Wim Langebeeke zullen dit met de doopouders doorspreken.

Pastoraat

Voor het pastoraat blijft gelden, dat er alleen bij dringende pastorale noodzaak een bezoek wordt afgelegd. Voor het overige zal het pastorale contact zo veel mogelijk telefonisch gedaan worden.

Jeugdwerk

Zoals u ook in de media kunt lezen en horen, is deze periode heel moeilijk voor onze jeugd. Er lopen daarom initiatieven om met de jeugd in contact te blijven en hen te ondersteunen. Ds. Belder bekijkt de mogelijkheden om de jongerencatechese m.b.v. Zoom (een app voor video-vergaderen) voort te zetten. Een eerdere proef daarmee bij de belijdeniscatechisatie was succesvol. Verder vragen we jullie, jongeren, om contact te zoeken met één van de jeugdouderlingen, je wijkouderling of met Ds. Belder als je behoefte hebt om eens wat van je af te praten.

Onderling contact

Het onderlinge contact heeft te lijden onder de corona-beperkingen. Daarom heeft onze pastoraal medewerker Maarten den Toom het initiatief genomen voor het project ‘Elkaar Ontmoeten’, waarbij op een veilige manier contact gelegd kan worden met anderen. Zie daarvoor de uitgebreide berichtgeving op onze website en in de Kerkbode.

Tenslotte

Er is op dit moment veel onrust in onze samenleving. Niet alleen vanwege corona, maar er is ook een heleboel wantrouwen tegen de overheid, tegen de medische wetenschap en tegen allerlei andere instituties. Soms is daar wel aanleiding toe, denk aan de kindertoeslag-affaire, waarbij de overheid verschillende gezinnen in grote problemen gebracht heeft. Toch mogen wij vooral blij zijn met een overheid en een gezondheidszorg die zich over het geheel inspannen om ons een goed leven te laten leiden. Maar dat wantrouwen is nu eenmaal gezaaid, en het zal niet gemakkelijk zijn om het weer weg te krijgen. Zeker niet, nu elke misstap of misstand breed wordt uitgemeten in de sociale media. En het gekke is dat, terwijl overheid en wetenschap gewantrouwd worden, velen de verhalen op Facebook, Twitter en Instagram voetstoots aannemen. Maar via die kanalen krijg je allerlei tegenstrijdige boodschappen binnen, die op geen enkele manier richting geven aan je leven. Integendeel, je ziet dat mensen daardoor gaan geloven dat de hele wereld om hen heen één groot complot is, en dat ze vervolgens compleet ontsporen.

Juist daarom is het goed, om in deze tijd de Bijbel te lezen. In de Bijbel lees je de levensverhalen van Abraham en Saraï, van Jacob en Jozef, van David en Elia en bovenal van Jezus. Je leest hoe zij geleefd hebben, wat zij goed en wat zij verkeerd hebben gedaan en hoe zij geworsteld hebben met hun levenslot. Als je dit alles op je in laat werken, dan zie je dat zij zich in geloof en vertrouwen hebben overgegeven aan God, en dat zij daarin rust gevonden hebben. Dat is, wat wij u in deze onrustige tijden toewensen.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, van uw kerkenraad.

 

Kerkelijke financiën in Corona tijd.

Kerkelijke financiën in Corona tijd.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben we het verzoek gedaan om de zondagse collectes, zowel voor diaconie als voor werk in eigen gemeente ( i.e. kerkrentmeesters ), per bank over te maken. Velen van u geven daar gehoor aan, waarvoor dank.

Enkele weken geleden hebt u ook de brief voor de Vrijwillige Bijdrage ontvangen, welke naast de wekelijkse collecten een zeer belangrijk deel uitmaakt van de totale inkomsten die nodig zijn om al het werk binnen de gemeente mogelijk te maken.

Alhoewel meerdere gemeenteleden ook hier gehoor aan hebben gegeven, moeten we helaas vaststellen dat de totale inkomsten in de eerste helft van het jaar zijn achtergebleven ten opzichte van wat er nodig is en wat er in de normale situatie binnen kwam.

Aangezien de meeste kosten gewoon doorlopen en we dit jaar ook de rommelmarkt missen, hebben we uw steun momenteel hard nodig. Daarom doen we hierbij nogmaals de oproep om zowel uw bijdrage aan de collectes als voor de Vrijwillige Bijdrage, minstens vergelijkbaar te laten zijn met wat u gewoon was te doen.

Nu we in juli weer twee kerkdiensten per zondag met elk max. 100 gemeenteleden mogen houden, hebben we er voor gekozen om nu aan de uitgang, weer (Corona-proof) te collecteren voor diaconie en werk in eigen gemeente. Vanaf vrijdag 10 Juli zal er elke twee weken ook weer gelegenheid zijn om in De Terp collectemunten te kopen.

Mogen we ondanks de Corona-perikelen toch weer op U rekenen?

Alvast hartelijk dank, uw kerkrentmeesters.