COLLECTE LEERSTOELFONDS

De diaconiecollecte van Oudjaarsavond is zoals gebruikelijk bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Wat een leerstoel is? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit en bekostigt voor de helft de leerstoel Systematische Theologie aan de Amsterdamse Vrije Universiteit. De docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten een nieuwe generatie dienaren van het Woord op te leiden. Zij moeten dit doen in een klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten. Daarom zijn deze hoogleraren benoemd! Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt. Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld nodig. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen! Aanbevolen! De diaconie

Related