Collecte voor Diaconaat tbv. Project 10 27

‘Met open armen’ Nieuwegein

Op zondag 15 november a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland: het project ‘Met open armen’ in Nieuwegein. Project 10 27 werkt hiervoor samen met de IZB.

Cross Culture Nieuwegein (CCN) is een multiculturele geloofsgemeenschap in Nieuwegein. Het is een kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. Kenmerkend voor deze jonge kerk: ontmoeting en gastvrijheid, een plek waar iedereen zich thuis voelt.

Belangrijk voor CCN is hulpverlening. Er komen veel vluchtelingen op hun pad. Kwetsbare mensen met allerlei problemen als gevolg van migratie. Mensen aan de rand van de maatschappij. CCN is diaconaal present in Nieuwegein; 25% van de inwoners heeft een migrantenachtergrond.

In 2020 is voor dit werk € 17.000,- nodig: ondersteuning van vluchtelingen op weg naar werk en een netwerk, zoeken van buddy’s, taallessen, huiswerkbegeleiding, groepsvakanties en de coördinatie van praktische hulp. Samen met u maken we dit mogelijk. Helpt u mee?

Geef gul voor dit werk tijdens de collecte of maak een bedrag over op de bankrekening van de Diaconie NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te  Brakel o.v.v. project 10 27

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27:

https://www.project1027.nl/project/met-open-armen/

Alvast hartelijk dank.

De Diaconie