Corona update 20 maart 2021

Deze corona-update is geschreven naar aanleiding van de video-kerkenraadsvergadering van 15 maart. Voor we alle serieuze zaken gaan behandelen, is het misschien wel leuk om daar kort iets over te vertellen. Het was best wel spannend of het allemaal goed zou gaan. Maar dat viel reuze mee. Het aardige van zo’n videovergadering is, dat je het heel gedisciplineerd moet doen. Dus niet door elkaar praten, en netjes even je hand opsteken (of op een knop met een handje klikken) als je wat wilt zeggen. Je moet dan wachten tot je van de voorzitter het woord krijgt. Dat moet in een normale vergadering natuurlijk ook, maar ja, de verleiding is dan soms groot om toch alvast je mond open te doen. Maar het verliep nu prima. Waar het in een normale kerkenraadsvergadering best wel eens half elf of elf uur wordt voor we klaar zijn, daar was het nu even over tienen. En er was best veel te bespreken. Chapeau dus voor de kerkenraadsleden. Als het niet vanwege de corona was, dan zou je zeggen: volgende keer weer zo.

We hebben in de vergadering gesproken over de kerkdiensten, de vieringen rondom Pasen, het pastoraat, het jeugdwerk en een aantal financiële zaken. Hieronder van een aantal punten de uitkomsten.

Kerkdiensten

Helaas: nog niet naar de kerk

De situatie rondom corona is helaas nog niet onder controle. Het aantal besmettingen vertoont de laatste weken weer een stijgende lijn. Ook de overheid durft nog geen grote versoepelingen toe te staan. Als kerkenraad hebben we, alles overwegend, besloten om op dit moment nog geen versoepelingen voor kerkdiensten in te voeren. De kerkdiensten blijven daarom vooreerst nog volledig online, zonder bezoekers. Bij ons besluit heeft meegewogen dat we niet nu willen gaan versoepelen, om het over enkele weken weer terug te moeten draaien. Volgende week is er weer een persconferentie van de regering. Daarna zullen we ons opnieuw beraden over wat wijsheid is.

Stiltemomenten en Goede Vrijdag

Ook dit jaar willen we in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen weer enkele stiltemomenten beleggen, alles natuurlijk via de beelduitzending. Die stiltemomenten zullen zijn op donderdag 1 en zaterdag 3 april om 19:00 uur. Ook de avonddienst op Goede Vrijdag zal om 19:00 uur beginnen, zodat alle betrokkenen ruim voor de avondklok ingaat weer thuis kunnen zijn.

Jeugdwerk

Er staan voor onze jongeren enkele corona-proof activiteiten op stapel. Op 27 maart organiseert ’t Opstakel in samenwerking met Kinderclub Groep 8 een speurtocht door het dorp. Op 1e paasdag is er voor de kinderen van groep 1 t/m 8 ’s middags een activiteit die begint in de kerk en die daarna door het bos voert. Volg de aankondigingen in de kerkbode, op de website en op de sociale media. En natuurlijk: Be there!

Pastoraat

In het pastoraat zijn we nog steeds terughoudend met bezoek. Maar als het echt nodig is dan komen we graag langs. Schroom dus niet om contact op te nemen met uw wijkouderling of met Ds. Belder. Voor bewoners van verzorgingshuizen komt er langzaam wat meer ruimte om bezoekwerk te doen. Dit gaat overigens zo veel mogelijk in overleg met de familie, om hun bezoekmogelijkheden niet in de weg te staan.

Kerkenraadswerk

Het gewone kerkenraadswerk moet uiteraard ook voortgang vinden. Het jaarverslag van de diaconie over 2020 is inmiddels goedgekeurd door de kerkenraad. De kerkrentmeesters zijn bijna klaar met hun jaarcijfers. In de kerkbode van deze week staat een bericht over de nieuwe geluidsinstallatie die er in de kerk moet komen, en in de komende weken volgen er nog enkele berichten over het financiële reilen en zeilen van de gemeente.

Tenslotte

We zijn blij, dat we elkaar als gemeenteleden tot nu toe vast hebben kunnen houden. Als het enigszins kan, willen we in mei of juni weer een openluchtdienst houden, met daarnaast activiteiten waarbij we elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten. Dat is iets om naar uit te zien, in een verder best wel sombere periode. Maar hoe voor ons ook de toekomst er uit ziet, of we ons nu veel zorgen maken of niet, laten we één ding vasthouden: binnenkort vieren we Pasen, het feest dat Jezus waarlijk opgestaan is. In Zijn opstanding ligt ook de hoop voor onze toekomst.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, van uw kerkenraad.