Corona update maart 2021

Kerkdiensten en corona

Op 15 maart hebben we als kerkenraad gesproken over de coronamaatregelen in de kerk. Wij hadden gehoopt om in de aanloop naar Pasen wat maatregelen los te kunnen laten, maar de situatie was toen erg onzeker. We hebben toen besloten om de persconferentie van 23 maart van onze regering af te wachten, om te kijken of daar nog nieuwe inzichten uit voort zouden komen. Die persconferentie was helaas ook somber over de coronasituatie. Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

 

  1. Er is door het Interkerkelijke Contactorgaan inzake Overheidszaken (CIO) een routekaart voor de kerken uitgebracht, met een advies over de maatregelen die de kerken het beste kunnen nemen. Deze is te vinden op https://www.scribd.com/document/499814754/Routekaart-Kerken-2-0-Dd-19-03-2020#fullscreen&from_embed.
  2. Het aantal coronabesmettingen neemt op dit moment gestaag toe.
  3. In Nederland zijn de coronamaatregelen grotendeels hetzelfde gebleven, met alleen op details enige verlichting. In de landen om ons heen, met name België en Frankrijk, maar ook in delen van Duitsland, worden de teugels juist weer aangetrokken.

 

Op dit moment hanteert de overheid voor vrijwel het hele land het corona-risiconiveau ‘zeer ernstig met verzwaring’. Dat is ambtelijke taal, en in normaal Nederlands zou je zeggen: ‘erger dan erg’. Zie https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/. Als je in de routekaart voor de kerken kijkt, dan betekent dit:

Figuur 1 Maatregelen volgens Routekaart voor de Kerken bij risiconiveau ‘Zeer ernstig met verzwaring’

De pijltjes in Figuur 1 geven aan welke maatregelen het CIO hanteert. Als kerk zitten wij op de meeste punten op dit niveau. De enige punten waar we afwijken zijn, dat we nog wat kinder- en jeugdwerk doen en dat we drie zangers in de kerk hebben. Het CIO advies op dit laatst punt is: in het geheel niet zingen. Maar de vorige keer dat we over de voorzangers gesproken hebben, vonden we het een te zware maatregel om daarmee te stoppen. Dat vinden we nog steeds, en we hopen ook nu door te gaan met drie zangers.

Hoop

De opsomming van maatregelen hierboven is nogal somber. Toch moeten we onze zegeningen tellen. De meesten van ons zijn niet ziek door corona, het zijn vooral voorzorgsmaatregelen. De erediensten kunnen ook gewoon doorgang vinden, al moeten we ze op afstand via de beeldverbinding volgen. Maar het belangrijkste is, dat Gods Woord en Gods beloften niet veranderd zijn. Op Goede Vrijdag herdenken we, dat Jezus Christus Zijn leven voor ons gegeven heeft, en met Pasen dat Hij is opgestaan uit de dood, als eerste van velen. Hierin ligt ook onze hoop. God zal ons door deze coronacrisis heen helpen en Hij wil ons het leven geven. Zelfs de dood kan Hem niet tegenhouden.

Een hartelijke groet van uw Kerkenraad