Diaconaat
‘Diaconaat’ is afgeleid van het Griekse ‘diakonia’, en betekent letterlijk ‘het dienen aan tafel’ en ’voor levensonderhoud zorgen’. Daarvan afgeleid heeft het de bredere betekenis van ‘dienen’. In het Nieuwe Testament wordt het woord vooral gebruikt in de context van zorg aan weduwen en wezen en aan de armen in bredere zin. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons mensen. En door de hele Bijbel heen lezen we dat God daarbij speciaal oog heeft voor wie arm en kwetsbaar is. Jezus Christus zegt van zichzelf zegt dat hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn voetwassing van de discipelen tijdens het laatste avondmaal. In navolging van Jezus mogen ook wij de ander dienen en zorg dragen voor wie arm en kwetsbaar is. Daarbij hoort ook overigens ook de profetische dimensie van opkomen tegen onrecht en misstanden. Diaconaat is een zorg voor iedereen in de gemeente. Maar in de kerk wordt het diaconaat van oudsher ook als ambt en taak gezien. Als ambt is het diaconaat de kerntaak van de diaken.

In onze gemeente is de diaconie verantwoordelijk voor het geven van financiële en maatschappelijke ondersteuning, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Ondanks de welvaart komen er ook binnen onze gemeente schrijnende situaties voor. In die gevallen biedt de diaconie graag de helpende hand. Ook voor hulp en  advies kunt u bij de diaconie terecht. Neem gerust contact op met de diaconie. Alle meldingen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de diaconie

  • Mario van Zanten Molenkamp 39       5306 GL BRAKEL              06 51883290
  • Kees Oomen Vornstraat 12                5305 EJ ZUILICHEM          06 31064622
  • W.C. van Heusden Elzenstraat 39       5306 XK BRAKEL              06 46202055

Het e-mailadres van de diaconie is:  diaconie@hervormdbrakel.nl

Banknummer: NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te Brakel

Kamer van Koophandel: 76351203

——————————————————————————————————————–

Diaconale hulp voor aanvragen Energietoeslag

Via de gemeente Zaltbommel is het mogelijk dat mensen met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen voor diverse toeslagen.

Voorbeeld: Mensen die alleen inkomen hebben vanuit hun AOW pensioen kunnen in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor diverse toeslagen zoals zorgtoeslag, energietoeslag etc. Dit is aan te vragen bij de gemeente. Denkt u voor een toeslag in aanmerking te komen en heeft u hulp nodig bij het aanvragen hiervan, dan kunt u hiervoor terecht bij de Diaconie. Een aantal vrijwilligers uit onze (kerkelijke) gemeente hebben zich aangemeld als vrijwilliger om u hierbij te helpen. Deze vrijwilligers hebben in hun dagelijkse leven te maken met dit soort aanvragen en zijn volledig op de hoogte van alle plaatselijke en landelijke regelingen. De mannen van de diaconie kunnen u in contact brengen met 1 van deze vrijwilligers. De vrijwilligers hebben net als de diakenen een geheimhoudingsplicht. Ook kunnen zij u helpen met de overige regelingen van de gemeentelijke en landelijke overheid. De zorg en energietoeslag kan ook gelden ook voor mensen met een koopwoning. Voel geen schroom en vraag gerust hulp aan wanneer u denkt recht te hebben en zelf de toeslagen niet kunt aanvragen. Neem gerust contact op met één van de Diakenen: 
Mario van Zanten Molenkamp 39    5306 GL BRAKEL             06-51883290
Kees Oomen Vornstraat 12              5305 EJ ZUILICHEM        06-31064622 
Wilco van Heusden Elzenstraat 39   5306 XK BRAKEL              06-46202055
 of stuur een mail naar diaconie@hervormdbrakel.nlDe Diaconie 

Klusdienst diaconie: 

Graag brengt de diaconie het klusteam onder uw aandacht. Dit klusteam staat voor u gereed om eventuele kleine klusjes bij u uit te voeren als u dit zelf niet meer kunt. We denken hierbij aan bijv. het repareren van een slot op de deur, het repareren van een lekkende kraan of een los snoertje van een schemerlamp vervangen. Mocht u een dergelijk klusje hebben dan dit a.u.b. melden bij Diaken Kees Oomen tel.nr.:  0418-672160 – mobiel: 06-31064622 

Kerkauto: 

Als u niet meer in de gelegenheid bent om met eigen middelen naar de kerk te komen, kunt u altijd opgehaald en thuisgebracht worden met de kerkauto. Als u gebruik wilt maken van een kerkauto kunt contact opnemen met Diaken Kees Oomen 06-31064622