Diaconiecollecte Israëlzondag

Leren door ontmoeting en dialoog

De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting.

In Israël steunt de Protestantse Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten.Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma’s voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende antisemitisme, bv. in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk. Plaatselijke gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg.

Op 4 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!