Gemeentegroeigroep

Na de zomerperiode is het fijn om weer met elkaar een aantal keren bij elkaar te komen om van het Woord van God te leren en er met elkaar over te praten. Van oktober tot april hebben we eens per maand een bijeenkomst in De Terp. Met een boekje als leidraad lezen we uit de bijbel en praten we met elkaar door aan de hand van een aantal vragen. We behandelden het afgelopen seizoen een aantal onderwerpen die betrekking hebben op ons leven van alledag. Zo leren we elkaar beter kennen en willen we groeien in geloof en vertrouwen.
Laagdrempelig en leerzaam!
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Graag tevoren even aanmelden bij: Adrie van Selm, tel. 06-52219195.