Gemeente groeigroep

We hadden een fijne start met de gemeentegroeigroep afgelopen winter. Helaas gooide corona roet in het eten en hebben we de laatste bijeenkomsten moeten annuleren.  Van oktober tot april hebben we eens per maand een bijeenkomst in de Terp. Met een boekje als leidraad lezen we uit de bijbel en praten we met elkaar door aan de hand van een aantal vragen. Zo behandelen we een aantal onderwerpen die betrekking hebben op ons leven van alledag en leren we elkaar beter kennen en kunnen we groeien in ons geloof. Laagdrempelig en leerzaam!

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Graag tevoren even aanmelden bij: Adrie van Selm, tel. 06-52219195.