GZB collecte

GZB Najaarscollecte: Juist nu!

Op D.V. zondag 1 november 2020  wordt er gecollecteerd voor zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door corona getrokken India. In het noorden van dit immense land hoorden miljoenen nog nooit de bevrijdende Boodschap van Jezus Christus! Het Christian Reformed Fellowship of India wil dit Evangelie met hen delen. De GZB ondersteunt deze kerk hierin. Bid en geef mee! Evangelisten in India krijgen geen salaris. Met onze steun krijgen ze een toelage van 30 euro per maand. Voor 50 euro kunnen ze een training krijgen. Bid voor de kerk in het hindoeïstische India. Bid dat zij, ondanks alle weerstand in de samenleving, verder mag groeien; niet alleen in aantal maar ook in diepte. De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu!

De collectes aan de uitgang zijn in zowel de ochtend- als de avonddienst bestemd voor dit doel. U kunt uw gift dan kwijt in de daarvoor bestemde derde collecte-zak. Of maak uw gift over naar de bankrekening van de Zendingscommissie nr. NL78RABO 0310 3556 80 tnv. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v. India.  U helpt toch ook mee?!?! Van harte aanbevolen.

De Zendingscommissie

Klik hier voor meer informatie