GZB-voorjaarscollecte

GZB-voorjaarscollecte: Geef uit Zuid-Soedan gevluchte jongeren hoop!

Op Eerste Paasdag 4 april 2021 is er in beide diensten een extra collecte voor het werk van de G.Z.B. Dit is de zg. GZB-voorjaarscollecte. Dit keer is deze bestemd voor jongeren die uit Zuid-Soedan zijn gevlucht. Een deel woont in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp. Sommigen gaan op zoek naar alcohol of drugs, stelen of sluiten zich aan bij bendes. Door trainingen kunnen deze jongeren beter voor zichzelf zorgen en hun eigen bestaan opbouwen. Geef ook om deze jongeren!

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu!  U kunt u gift overmaken aan het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie te weten:

NL78RABO 0310 3556 80 tnv. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v GZB.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de GZB.
Klik hiervoor op deze link.

Van harte aanbevolen.

Extra aandacht:
In verband met deze collecte willen wij nog iets onder uw aandacht brengen. Namelijk dit: we hebben vorig jaar gemerkt dat de opbrengst van de extra collecten voor GZB en IZB flink zijn gedaald. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat er geen fysieke diensten, dus ook geen extra collecten aan de uitgang, zijn. We waren gewend om onze gaven voor deze doelen bij het uitgaan van de Kerk in de daarvoor betreffende ton te deponeren. Maar dat is nu allemaal anders. De collecten gaan nu allemaal via de bank. We willen u vragen om juist deze collecten niet te vergeten.

De Zendingscommissie