IZB Collecte zondag 14 juni 2020

IZB collecte voor Het Pand

Aan de rand van de binnenstad van Groningen vinden we Het Pand, welk door de IZB gesteund wordt. In Het Pand zoeken wij op een actieve manier contact met de bewoners van de Korrewegwijk in Groningen. Door het aanbieden van programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen, komen we met een groot deel van de wijk in contact en weten wij ook welke dingen er spelen zowel op maatschappelijke vlak als ook op het gebied van geloof. Samen met de wijkbewoners initiëren wij positieve impulsen voor de wijk.

De aangeboden programma’s zijn laagdrempelig: we drinken een kop koffie, eten samen, met de kinderen wordt er geknutseld en doen we spelletjes. Tijdens de programma’s proberen wij een relatie met de bezoekers op te bouwen. Ook proberen we onze levende relatie met God in elk programma aan de orde te laten komen. Dat kan zijn door middel van een dagopening of dagsluiting, een bijbelvertelling voor kinderen of een sketch voor tieners. Op deze manier wordt het gesprek over het thema of over het Bijbelgedeelte geïnitieerd.

Ook is aandacht voor elkaar een belangrijk speerpunt.  We leven met elkaar mee, bij hoogte en dieptepunten van het leven willen we elkaar helpen. Ook met simpele dingen als een lamp ophangen, of verhuizen, we proberen het samen op te lossen.

Kortom, wij groeien naar een Christelijke geloofsgemeenschap. Waar we met elkaar zoeken hoe we achter Jezus aan kunnen gaan.

Aanstaande zondag is de extra collecte, zowel in de morgen als avonddienst, bestemd voor dit werk. U kunt uw gift over maken naar het banknummer van de Zendingscommissie, NL78RABO 0310 3556 80 tnv. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v.  IZB. Van harte aanbevolen.

De Zendingscommissie.