Catechese

Catechese
Op de catechese gaan wij met onze jongeren het geloofsgesprek aan. Net als het voorgaande jaar doen we dit in kleinere groepen naar leeftijd – dat is heel goed bevallen. We komen op de dinsdagavond bij elkaar. De eerste twee groepen om 19.00 uur, de derde groep om 19.45. We hopen op weer een mooi jaar waarin wij op vertrouwelijke wijze, met een open Bijbel doorpraten over allerlei belangrijke thema’s van het geloofsleven. 

Belijdeniscatechisatie
Ook dit jaar gaat de belijdeniscatechese weer draaien. Ik ben altijd weer benieuwd of en wie er komen. Als je komt, betekent dat niet dat je ook belijdenis zou moeten afleggen. We spreken de belangrijke thema’s van het geloof door. Ik hoop dat mensen zo groeien naar hun ja-woord. In principe komen we op dinsdagavond samen, om 20.30 uur in de Terp – op de eerste avond maken we altijd een aantal praktische zaken. Op Palmzondag 2 april 2023 staat de belijdenisdienst ingeroosterd.