Catechese

Catechese
Op de catechese gaan wij met onze jongeren het geloofsgesprek aan. Net als het voorgaande jaar doen we dit in kleinere groepen naar leeftijd – dat is heel goed bevallen. We komen op de dinsdagavond bij elkaar. De eerste twee groepen om 19.00 uur, de derde groep om 19.45. We hopen op weer een mooi jaar waarin wij op vertrouwelijke wijze, met een open Bijbel doorpraten over allerlei belangrijke thema’s van het geloofsleven. 

Belijdeniscatechisatie
I.v.m. het ziekteverlof van ds. Belder wordt de belijdeniscatechese dit seizoen gegeven door ds. J.P. Lensen uit Poederoijen. Dit gebeurt samen met de belijdeniscatechisanten uit Poederoijen en zal daar ook plaatsvinden op dinsdagavond.