Kindernevendienst

Kindernevendienst – wat is het & wat doen we daar?

Eigenlijk een heel ouderwets woord, kindernevendienst. Maar het betekent eigenlijk gewoon “kerkdienst voor kinderen (groep 1 t/m 4) naast de kerkdienst voor volwassenen”. Hun eigen dienst, met dezelfde onderdelen als in de andere dienst, maar gebracht op een manier die voor hen begrijpelijk en boeiend is.

Tijdens de kerkdienst gaan we, voor de preek begint, met de kinderen naar de Schaapskooi. Hier zingen we samen over Gods liefde voor ons. We vertellen op een voor de kinderen begrijpelijke manier een bijbelverhaal en denken hier met hen over na. Daarnaast gaan we aan de slag met een bijpassende verwerking. Dit kan bijvoorbeeld een knutselwerkje, een puzzel of een spel zijn. Aan het eind bidden en danken we samen met de kinderen tot God.

We komen terug in de kerk om daar samen als gemeente de Zegen van God te ontvangen.

De ene week is er kindernevendienst voor de onderbouw (groep 1 en 2) en de andere week is er kindernevendienst voor de bovenbouw (groep 3 en 4). De vieringen en afsluiting doen we samen met alle groepen en ook tijdens het Heilig Avondmaal, zijn alle groepen welkom.

Het is bijzonder en belangrijk om op deze manier ook met de kleine kinderen van de gemeente bezig te zijn met het geloof en hen te vertellen of Gods liefde en trouw.

Zolang er in de eredienst bezoekersaantallen en afspraken gelden in verband met verspreiding van het corona-virus, vindt er geen kindernevendienst plaats. In plaats daarvan zal regelmatig kinderkerk worden aangeboden in de Terp. Informatie hierover vindt u op de website.

Leiding Kindernevendienst