Predikant:
Sinds februari 2009 is Ds. Belder predikant van onze gemeente.

Huisbezoek:
De kerkenraad probeert alle gemeenteleden regelmatig te bezoeken. Het reguliere huisbezoek wordt gedaan door de wijkouderlingen. Heeft u behoefte aan een gesprek of een bezoek neem gerust contact op met uw wijkouderling.

Pastoraat:
Bezoek in zorg- & verpleeginstellingen: Predikant, pastoraal medewerker en ambtsdragers gaan regelmatig op bezoek bij (oud-) inwoners van Brakel, die in de diverse zorg- & verpleeginstellingen verblijven.
Verder kunnen mensen natuurlijk een beroep doen op de pastoraal werkers als er behoefte is aan (meer) bezoek. We willen immers beschikbaar zijn als mensen door moeilijke perioden heen gaan, maar weten niet altijd wat er achter de voordeur schuil gaat.
Rond (huwelijks)jubilea wordt er een bezoek gebracht door de predikant. Omdat ds. Belder nu met ziekteverlof is worden deze bezoeken in overleg met de wijkouderling gedaan.

Seniorenpastoraat:
Ouderen van 80 jaar of ouder worden minimaal 1 keer per jaar (als het lukt vaker) door de pastoraal werker bezocht. Ook hiervoor geldt: als er behoefte is aan meer bezoek dit kenbaar te maken. Dat kan ook bij de wijkouderling.

De Regenboog:
Woonvorm “De Regenboog” heeft een bijzonder plekje in onze gemeente. Vanuit deze woonvorm voor mensen met een beperking wordt meegeleefd met de Hervormde Gemeente. Vrijwilligers zorgen, samen met de groepsleiding, dat bewoners de erediensten en ook andere activiteiten van de gemeente kunnen bezoeken. In de winter wordt er maandelijks een activiteit georganiseerd en een Bijbelse vertelling gedaan door gemeenteleden die daar voor aangesteld zijn.

Bezoek aan nieuwe inwoners:
Namens onze gemeente worden alle nieuwe inwoners die tot de Protestante Kerk in Nederland behoren welkom geheten. Er wordt een kleine attentie aangeboden. Ook wordt men uitgenodigd in onze gemeente en bij de daaraan verbonden activiteiten.