PPT-Team (Psycho Pastorale Toerusting)

In de Hervormde Gemeente van Brakel is een team van vrijwilligers werkzaam dat hulp en ondersteuning biedt aan gemeenteleden in psychische of pastorale nood: het Psycho Pastorale Team. Soms kunt u een probleem zelf overwinnen of weet u het te hanteren. Maar niet iedereen komt zover of blijft steken in de verwerking. Wie helpt er dan? Wij kunnen u helpen bij eenzaamheid, rouwverwerking, huwelijksproblemen, geloof dat geen hoop en perspectief meer biedt. Maar ook bij depressie, verslaving, (seksueel) misbruik of andere traumatische ervaringen bieden wij hulp en ondersteuning. De leden van het Psycho Pastorale Team zijn hiervoor speciaal opgeleid en hebben kennis en ervaring om met deze hulpvragen om te gaan. Waar nodig zullen wij u verwijzen naar professionele hulpverlening. Wij werken als vertrouwenspersonen, doen dit werk in de anonimiteit en vanuit een christelijke bewogenheid. Als u denkt dat wij iets voor u kunnen betekenen, kunt u zich wenden tot ds. Belder, Maarten den Toom, Peter van Oerle of uw wijkouderling.