NOODHULP BEIROET

NOODHULP BEIROET BANKNUMMER:  NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te  Brakel

Noodhulp Beiroet

Uw hulp gevraagd voor voedsel, steun bij medische kosten en spoedreparaties huizen en kerken.

In enkele minuten is het al door een economische en politieke crisis, de vluchtelingencrisis en daarna de coronacrisis getroffen Libanon in het hart geraakt door een alles wegvagende explosie in de hoofdstad Beiroet.

Op dinsdag 4 augustus is in de haven van Beiroet een opslag met ammoniumnitraat ontploft waardoor er een grote krater is ontstaan. Door de gigantische kracht van de explosie zijn vele gebouwen verwoest en staat er in de directe omgeving van de explosie weinig meer overeind.

Duidelijk is dat er veel slachtoffers zijn en dat Libanon in de komende maanden veel steun nodig heeft. Steun voor hen die lichamelijk letsel hebben, en die familieleden verloren. Voor wie dakloos geworden zijn. Voor mensen die in de afgelopen maanden al de armoede in gedrukt werden, en nu deze klap te verduren krijgen. Voor kerken en scholen die zwaar beschadigd zijn. Ook morele en geestelijke steun, want ook de psychologische impact van deze ramp is groot.

De collecten van aanstaande zondag zijn zowel in de morgen- als avonddienst bestemd voor noodhulp Beiroet. U kunt u bijdrage in de collectezak deponeren of overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te  Brakel. 

We dragen de opbrengst van de collecten af via de GZB die samen met project 10 27 zullen zorgen dat het geld op de juiste plaats terecht zal komen.

De Diaconie

[klik hier voor meer info]