Noodhulp overstromingen Pakistan

De GZB zet zich in voor de mensen in Pakistan die getroffen zijn door de overstromingen van de laatste tijd.
De Diaconie van onze gemeente wil hiervoor een collecte houden.

Door overstromingen en aardverschuivingen zijn huizen verwoest. Honderden mensen zijn omgekomen. Mensen kunnen niet meer werken en inkomsten vallen weg. In Nepal en Pakistan, landen waar de GZB werkzaam is, zijn onze partners betrokken bij hulp aan getroffenen.

In de Punjab provincie (Pakistan) wordt hulp geboden in de vorm van voedselpakketten aan werkers in steenfabrieken en hun gezinnen. Vanwege de hevige regenval de afgelopen weken is de klei waar stenen van gebakken worden te nat en kunnen ze ook niet drogen. Geen stenen betekent geen inkomsten, voor deze toch al arme families, die soms al generaties lang gebonden zijn aan dezelfde steenfabriek. Om de ergste nood te lenigen ontvangen zo’n 120 families een voedselpakket voor één maand.

In het zuiden van Pakistan (Sindh provincie) zijn veel mensen afhankelijk van de landbouw. Door de over­vloedige regen kan er niet meer op het land gewerkt worden, en ook veel lemen huizen zijn verwoest. Duizenden mensen leven in tenten of onder de open hemel. Ziekten zoals malaria liggen op de loer. Er is grote behoefte aan muggennetten, beschermingsmid­del tegen insecten en dekzeilen. We willen graag 200 families helpen om deze spullen aan te schaffen.

De Diaconie-collecten van aanstaande zondag zijn in beide diensten bestemd voor dit doel. Naast gebed is er veel geld nodig in dit zo getroffen gebied. Doet u en jij ook mee?

U kunt u gift ook overmaken naar de bankrekening van de Diaconie:
NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te Brakel ovv Pakistan

De Diaconie

Related