Opgave formulier:
Via dit formulier kunt u zich opgeven voor het bereiden van soep voor de maaltijd, tijdens het
startweekend, op 18 september 2021.