Persoonlijke gebeurtenissen

 

Huwelijk:
Zij die een huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen, worden verzocht om contact op te nemen met de predikant, zodat in gezamenlijk overleg de datum en tijd voor de kerkelijke bevestiging en huwelijksinzegening kan worden vastgelegd. Er wordt tevens een afspraak gemaakt om alle zaken rond deze dienst met elkaar te bespreken. 

Geboorte:
Kerkenraad en predikant stellen het zeer op prijs om op de hoogte gebracht te worden van geboorten binnen de gemeente. De predikant en / of wijkouderling zal namens de gemeente een bezoek brengen. Ook wordt de geboorte aan de gemeente bekend gemaakt bij de afkondigingen in de eredienst en via een bericht in de kerkbode. 

Heilige Doop:
Ongeveer om de 6 weken is er gelegenheid voor de ouders om hun kinderen ten doop te houden. Doopouders kunnen zich aanmelden bij de scriba.

Geloofsopvoeding:
Dit jaar willen wij ook aandacht schenken aan de geloofsopvoeding en ouders een handreiking geven. Concreet is er nog niets gepland, maar dit zal worden opgepakt.

Verjaardagen:
Een ieder die tot de Hervormde Gemeente behoort, ontvangt op of na hun verjaardag een felicitatie namens de kerkelijke gemeente. Bij die felicitatie ontvangt men ook een envelopje, waarin een gift kan worden gedaan. De giften zijn bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. 

Ziekte:
Bij ziekenhuisopname of ziekte thuis kunt u contact op (laten) nemen met de predikant of uw wijkouderling. Hij hoopt u dan zo spoedig mogelijk te bezoeken. Ook zal er in de eredienst voorbede voor u worden gedaan en wordt het vermeld in de kerkbode.  

Overlijden:
Indien iemand komt te overlijden, neemt de familie (of degene die hiervoor aangewezen is) zo spoedig mogelijk contact op met de predikant. In overleg met de predikant en de begrafenisondernemer wordt dag en tijd voor de rouwdienst en de begrafenis afgesproken. De predikant bezoekt zo spoedig mogelijk na het overlijden de familie. Ook de wijkouderling zal een condoleancebezoek afleggen.