Vanaf 25 mei 2018 dienen alle organisaties die persoonsgegevens registreren te voldoen aan nieuwe privacywetgeving. Deze wetgeving is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geldt ook voor kerkelijke organisaties. Onderdeel van deze wetgeving is dat de organisatie inzichtelijk maakt hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Om te voldoen aan deze wetgeving heeft de Hervormde Gemeente van Brakel een Privacyverklaring opgesteld die afgeleid is van het Model Privacyverklaring die ter beschikking is gesteld door de PKN.

Klik hier om de privacyverklaring te raadplegen.