Themadienstcommissie 
Een aantal maal per jaar worden er in onze gemeente themadiensten gehouden. In het jaar zijn er tijdens de ochtenddienst speciale thema’s met o.a. vakantiebijbelweek, zending, opening en afsluiting winterwerk. Voor deze diensten wordt door de themadienstcommissie, in overleg met de predikant, een bijzondere liturgie samengesteld. Niet anders dan in de gewone erediensten stellen we bij een themadienst ons tot doel dat het Woord van God centraal staat en onderstrepen we dit met bijpassende psalmen en liederen.

Kinder-themadiensten
Op Dankdag, Biddag en Goede Vrijdag hopen we weer een themadienst te houden die speciaal is gericht op kinderen van de basisschool. We zullen in de kerkbode en op de website publiceren of de diensten dit jaar door kunnen gaan. In deze diensten wordt op een laagdrempelige manier het Evangelie voor de kinderen gebracht. Maar… naast de basisschoolkinderen zijn natuurlijk ook oudere broers en zussen, vrienden en vriendinnen, vaders en moeders, opa’s en oma’s en buren van harte uitgenodigd! De deuren van de kerk staan wijd open als teken van Gods verlangen om jong en oud te ontvangen en te zegenen in zijn huis.

Stiltemomenten
Goede Vrijdag en Pasen vormen de hoogtepunten van het kerkelijk jaar: op die dagen staan wij stil bij Jezus verzoenend lijden en sterven én Zijn opstanding uit de doden. Om daarbij extra stil te staan heeft de kerkenraad in het afgelopen jaren naast de reguliere diensten twee stiltemomenten; op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag. Een half uur in de kerk samen zingen, samen luisteren, samen bidden, samen stil zijn. “Echt even stil zijn in je drukke leven en je laten doordringen door wat Jezus voor je heeft gedaan.” Kruisiging Vectoren, Illustraties En Clipart - 123RF

 

Jeugddiensten
Twee keer per jaar wordt de avonddienst speciaal ingericht voor de jeugd. De organisatie van deze diensten wordt voorbereid door de jeugddienstcommissie, welke onder leiding staat van het jeugdwerk.