Vrijwilligers:

Onze gemeente heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor vrijwilligers.
Veroorzaakt een vrijwilliger schade aan anderen dan wel lopen zij zelf schade op waarvoor de Kerk aansprakelijk is, dan biedt die verzekering dekking.
Dit binnen de grenzen van de polisvoorwaarden.

Bieden de zorg-, reis-, ongevallenverzekeringen van de vrijwilliger een dekking dan zullen deze verzekeringen voorgaan.

Mocht er tijdens activiteiten gebruik gemaakt worden van de eigen auto, dan geldt het volgende:
Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen is niet verzekerd.
Schade aan de auto van de vrijwilliger veroorzaakt door de vrijwilliger zelf is dus niet verzekert.

Gebruik van de eigen auto tijdens activiteiten is dus op eigen risico.

Daarnaast is het belangrijk dat als er deelnemers meegenomen worden met de auto er een inzittendenverzekering is afgesloten. De inzittendenverzekering is een aanvulling op de autoverzekering en verzekert alle inzittenden voor de gevolgen van letselschade (en de waardevolle spullen). Dit is bij een gewone WA-, Beperkt Casco of All Risk autoverzekering niet het geval.

Deelnemers:

Deelnemers zijn niet door de gemeente verzekert.
Mocht er zich tijdens een activiteit iets voordoen, dan dient de deelnemer aanspraak te maken op door hem of haar zelf afgesloten zorg-, reis-, ongevallenverzekeringen, voor zover afgesloten.

Deelnemen aan activiteiten is dus op eigen risico.