Zondag 13 november 2022 Diaconiecollecte bestemd voor project 10:27

We zijn inmiddels best wel vertrouwd met project 10:27. Ieder jaar in november is er een collecte voor deze organisatie. Toch nog maar even ons geheugen opfrissen. Wat is project 10:27.
Project 10:27 is het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.
Project 10:27 werkt wereldwijd via lokale kerken of kerkelijke organisaties. Dit zijn onze partners, waarmee de GZB soms al vele jaren contact mee heeft. Zij staan midden in de samenleving. Dit geeft ons het vertrouwen dat we precies die mensen bereiken die onze steun nodig hebben. Door met deze partners te werken, weten we bovendien dat de geboden hulp een waardevol extra biedt: perspectief op een daadwerkelijke verandering in het leven van mensen. Verder zijn er met hen duidelijke afspraken gemaakt over de besteding van uw giften waardoor dit op een verantwoorde manier gebeurt. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van onze Kerk. (www.hervormdbrakel.nl)
Aanstaande zondag willen we weer voor project 10 27 collecteren, zowel in de morgen als avonddienst. U kunt uw gift doen in de Kerk in de daarvoor bestemde buil van de Diaconie. Maar u kunt uw gift ook overmaken naar de bankrekening van de Diaconie. NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te Brakel o.v.v. 1027. Van harte aanbevolen.
De Diaconie

Related