Evangelisatie-commissie

De evangelisatiecommissie is eind 2011 ontstaan vanuit de Zendingscommissie. Er ontstond steeds meer behoefte om de activiteiten onder te brengen bij een aparte commissie. In het beleidsplan van de Hervormde Gemeente van Brakel is het plan opgenomen om de evangelisatie activiteiten uit te bouwen en daarin structuur aan te brengen. Hiervoor is door de commissie de visie “Evangelisatie door Relatie” opgesteld. Onze missie is gebaseerd op Matth.28 vers 19 en Markus 16 vers 15, waarbij onze activiteiten zich hoofdzakelijk tot Brakel zullen beperken. Omdat evangeliseren en/of getuige zijn een opdracht is aan alle gelovigen willen wij ook aandacht geven aan het toerusten van gemeenteleden, vrijwilligers en onze commissieleden door samenwerking met o.a. de IZB.

Pionieren op het dorp
Vanuit de evangelisatie commissie zijn we, gesteund door de kerkenraad,  op zoek naar een nieuwe manier van gemeenschap en verbinding op het dorp. Dit project wordt ondersteund door de PKN. Door te zoeken, luisteren en te proberen hopen we dat er nieuwe verbindingen worden gelegd met mensen die op dit moment geen verbinding hebben met de liefde van Christus. Het zoeken naar een nieuwe manier kunnen we niet alleen, doet en bidt u mee?

Voor meer informatie neem contact op met Carola Wahlbrinck, carolakortlever@hotmail.com