Contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden

Als het mogelijk is beginnen we weer met de maandelijkse samenkomsten voor ouderen en alleenstaanden. De middagen zullen we vooraf in de kerkbode vermelden. De predikant verzorgt de meditatie.  Na de pauze is er meestal een gastspreker, die het tweede gedeelte van de middag invult. Verder is er genoeg tijd om een praatje met elkaar te maken. De Kerst- en Paasmiddag  worden afgesloten met een broodmaaltijd.  We gaan ook een middag met elkaar uit. Voor vervoer kan gezorgd worden.

U bent van harte welkom!!