Contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden

In de wintermaanden wordt er in de Terp  samenkomst voor ouderen en alleenstaanden georganiseerd. De middagen zullen we vooraf in de kerkbode vermelden. Voor de pauze is er een meditatie en wordt er met elkaar gezongen.  Na de pauze is er meestal een gastspreker, die het tweede gedeelte van de middag invult. Verder is er genoeg tijd om een praatje met elkaar te maken. De Kerst- en Paasmiddag  worden afgesloten met een broodmaaltijd.  We gaan ook een middag met elkaar uit. Voor vervoer kan gezorgd worden.

U bent van harte welkom!!