Alpha Youth:
Afgelopen seizoen, het 9e, heeft er weer een cursus Alpha-Youth gedraaid met 9 deelnemers. De leeftijd varieerde van 16 tot 23 jaar. Tijdens de avonden zijn er verschillende onderwerpen behandeld. De avonden begonnen met een maaltijd om ± 18.30 uur, een moment om elkaar beter te leren kennen en waarin vaak ook duidelijk werd wat jongeren bezighoudt in het dagelijks leven. Om 19.30 uur vervolgd met een korte inleiding en de film m.b.t. het onderwerp. Na de film gingen we in groepjes uiteen om vragen bij het onderwerp te bespreken, hierbij is alle ruimte voor de jongeren om ook hun eigen vragen te stellen. Het is mooi om open en vertrouwelijk met elkaar te praten en na te denken over wie God, Jezus en de Heilige Geest voor ons is en wat zij voor ons betekenen. Juist door deze openheid kunnen we elkaar beter begeleiden naar een leven met Jezus, om meer van Gods liefde te gaan zien.

Vrouwenvereniging “Ruth”:
Onze vereniging komt om de twee weken op maandagavond bij elkaar om kwart voor 8 in de Terp. De meeste avonden bespreken we voor de pauze met elkaar een Bijbelstudie uit het Bijbelstudienummer van Vrouw tot Vrouw. Eerdere jaren gingen de Bijbelstudies altijd over een Bijbelboek of een persoon uit de Bijbel. Dit jaar gaan de Bijbelstudies over het thema: “Het Koninkrijk van God”.
Na de pauze zijn we ontspannend bezig door te luisteren naar een verhaal of gedicht, doen een quiz of doen iets creatiefs. Op enkele avonden ontvangen we een gastspreker, die een presentatie verzorgt. Hierbij is iedereen uit de gemeente welkom. Dan is er de kerstavond en de paasavond en we sluiten het seizoen af met een gezellige avond. Ook staat elk jaar voor Pasen een bloemenactie voor ouderen van de gemeente op het programma. Wij nodigen alle vrouwen uit de gemeente van harte uit eens vrijblijvend een verenigingsavond te bezoeken.

Geloofsgesprekskring
Geloofsgesprekskring De eerste helft van het seizoen wil ik een aantal thema’s bespreken die aan corona zijn gerelateerd. Moet je dit als een teken van de eindtijd zien? – wat willen deze tekenen eigenlijk zeggen?
Mag je het zelfs als een straf zien? – mag je daar zo over spreken of moet je daarin juist terughoudend zijn?
Ook zou ik willen praten over de medisch-ethische kant van deze crisis. Ouderen hebben een brief gekregen waarin hen werd gevraagd of als zij corona zouden oplopen, zich wel wilden laten opnemen in het
ziekenhuis. Maar moet je juist niet alles doen om je ziekte te bestrijden? Of is er een grens? En waar ligt die grens? Wat ik de tweede helft van het seizoen wil bespreken, heb ik nog niet helemaal scherp.
We komen op woensdagavond bij elkaar. Inloop om 19.45 uur, zodat wij om 20.00 uur kunnen beginnen en ongeveer half tien kunnen afronden.

Christen Mannenkring Brakel:
In de periode september tot en met april komen we maandelijks op een woensdagavond bij elkaar in de Terp. Wat we daar doen? Samen de Bijbel bestuderen en God groot maken in lied en gebed! Daarnaast is er volop gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting en ontspanning, wat als zeer positief wordt ervaren. Elk seizoen proberen we ook een activiteit buiten de deur te organiseren, om zo de onderlinge contacten nog sterker te maken. Hierbij van harte uitgenodigd om de Mannenkring te bezoeken. Zie voor data de activiteitenkalender.

(Jonge)ouder-gesprekskring
Wil je samen met andere ouders van baby’s t/m pubers tieners in gesprek? Nadenken over het geloof, de (geloofs)opvoeding en de maatschappij waarin we onze kinderen grootbrengen? Dan ben je/ zijn jullie van harte welkom!
Ongeveer 1 x in de 3 weken komen we op zondagavond na kerktijd (+/- 20.00 uur) samen bij iemand thuis. Om toerbeurt kiezen we een onderwerp waarover we in gesprek willen, in het licht van Gods woord. Of we bespreken een hoofdstuk uit een inspirerend christelijk boek.

Gebedskring:
In onze gemeente is er al jaren de gebedskring. De deelnemers komen drie-wekelijks bij elkaar op dinsdagavond van 20.00 – 20.45 uur in de Terp.
Na een stukje uit de bijbel met een korte overdenking of stukje uit een dagboekje, danken we God en leggen Hem alle zorgen en problemen in gemeente en wereld voor (om beurten, voor wie wil) Als voor alle punten gebeden is, eindigen we gezamenlijk met het Onze Vader.
Bidden is moeilijk. Er kan een enorme drempel zijn, om hardop te bidden, vooral met meerdere personen. Maar de Here God heeft gezegd, dat we dit moeten doen en dat Hij dit zal zegenen.
Hand. 2: 42: En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
Zo moeten wij ook niet stoppen of vertragen met bidden.
Wees welkom! En voelt u zich niet verplicht om direct deel te nemen aan het kringgebed.

Bijbelkring:
Als Bijbelkring nemen we eens in de 3 weken rustig de tijd om samen de Bijbel open te doen en daaruit te leren. De ervaring leert dat we gaandeweg nieuwe dingen ontdekken.  De Bijbel verrast altijd weer en het is de Heere God zelf die ons door Zijn woord steeds meer laat zien van wie Hij is. Het is waardevol om te ervaren dat de Bijbel ons ook vandaag nog heel veel te zeggen heeft. U en jij bent van harte welkom om deel te nemen. We ontmoeten elkaar op donderdagochtenden om 10uur in de Terp. Houdt de activiteitenagenda in de gaten en kom gerust.
Maarten den Toom

Zondagavondkring:
Eens per 3 à 4 weken komen we als zondagavondkring bij elkaar na de kerkdienst. Dit is afwisselend bij één van de deelnemers thuis. Na de koffie behandelen we een gedeelte uit de Bijbel of een onderwerp dat daarmee te maken heeft. Dit kan zijn aan de hand van een boekje. We wisselen van gedachten over het gedeelte. Zo leren we van elkaar wat het geloof in ons dagelijks leven kan betekenen. Daarna nemen we nog tijd om gezellig wat met elkaar te drinken.
Als u wilt weten waar en wanneer we starten dit seizoen, neem dan contact op met Ab Westeneng tel. 642884 of Adrie van Selm tel. 671468. We horen graag van u!

Afbeelding bij agendaitem: 'Gebedskring'