ROMMELMARKT 2022

De rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op zaterdag 9 april van 09.00 tot 14.00 uur op het Marktplein.
Er zijn veel spullen.

VAN HARTE WELKOM!

Contactpersoon:
Nel Versteeg
Kruispad 5a
0418-672022