Kinderclub

Kinderclub:
Voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool is er kinderclub.Tijdens een clubavond wordt er een Bijbelverhaal verteld, liederen gezongen, geknutseld of een andere leuke activiteit gedaan. De club-avonden vinden om de 14-dagen plaats, met uitzondering van de schoolvakantie. Op dit moment is nog onduidelijk of de clubs kunnen starten. De laatste informatie hierover vindt u op de website.