Kerkdiensten:

Zondag 19 mei 2024, Eerste Pinksterdag

09.30 uur ds. B.A. Belder
Liturgie
COLLECTEN
1e Diaconie
2e Werk in eigen gemeente
3e GZB collecte (aan de uitgang)

18.30 uur Ds. H. Klink, Hoornaar
Liturgie
COLLECTEN
1e Diaconie
2e Werk in eigen gemeente
3e GZB collecte (aan de uitgang)

Maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag
10.00
uur ds. B.A. Belder, Pinksterappèl
Liturgie

Denkt u ook aan de Zendingsbussen!
*******************************
BANKNUMMERS:
Diaconie: NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te Brakel
Kerkrentmeesters: NL45RABO 0373 7345 22 tnv. CvK Hervormde Gemeente Brakel
Zendingscommissie: NL78RABO 0310 3556 80 tnv. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v. zendingsbussen

Alle diensten worden online uitgezonden.

************************************************************************

Via onderstaande button kunt u Live meekijken met de Video-uitzending.

Youtube LiveStream

Hieronder kunt u de button van direct meeluisteren aanklikken.

Player

Let op: Streaming kan een minuut achterlopen, mogelijk begint dienst dus ongeveer 1 minuut later dan aangegeven tijd.

Herhalingen:

.

Via onderstaande buttons kunt u de opgenomen diensten terug kijken.

.

.

Youtube Archief

************************************************************************