Kerkdiensten:

 • Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
  09.30 uur Ds. B.A. Belder
  Liturgie


  Collecte in deze dienst:
  1e Diaconie
  2e Werk in eigen Gemeente

  Zondag 29 mei 2022
  09.30 uur Ds. C. van Andel, Amsterdam
  Liturgie

  18.30 uur Ds. G.M. van Meijeren, Zeist
  Liturgie

  Collectes in deze diensten
  Ochtend:
  1e Diaconie
  2e Werk in eigen Gemeente
  3e Extra collecte pastoraat

  Avond:
  1e Diaconie
  2e Werk in eigen Gemeente
  3e Extra collecte pastoraat

  Denkt u ook aan de Zendingsbussen!
  *********************************

  BANKNUMMERS:
  Diaconie: NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te Brakel
  Kerkrentmeesters: NL45RABO 0373 7345 22 tnv. CvK Hervormde Gemeente Brakel
  Zendingscommissie:7 NL78RABO 0310 3556 80 tnv. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v. zendingsbussen

  Alle diensten worden online uitgezonden.

************************************************************************

Hieronder kunt u de button van direct meeluisteren aanklikken.

Player

************************************************************************
Via onderstaande button kunt u Live meekijken met de Video-uitzending.

Let op: Streaming kan een minuut achterlopen, mogelijk begint dienst dus ongeveer 1 minuut later dan aangegeven tijd.

Youtube LiveStream

Via onderstaande button kunt u de opgenomen diensten terug kijken.

Youtube Archief

************************************************************************