Adressen predikant, pastoraal werker en kerkenraadsleden

Ds. B.A. Belder, predikant
Marktplein 1
5306 BA Brakel
0418 671365
babelder@hotmail.com
M. den Toom, pastoraal werker
Wilhelminastraat 9
3373 AR Hard. Giessendam
06-31397446
maartendentoom@hotmail.com
W. Langebeeke, scriba
Liesveldsesteeg 19
5306 EX Brakel
0418 677142
scriba@hervormdbrakel.nl
Correspondentie adres:
Hervormde Gemeente Brakel
Postbus 31
5306 ZG Brakel
Jeugdouderlingen
J. M. van de Klooster
Dwarssteeg 9
5306 BC Brakel
06 44989280
T. Kooijman
Burg. Posweg
5306 GG Brakel
06 55720373
 Wijkouderlingen
P.A. van Oversteeg, ouderling wijk 1
Burg. Posweg 40
5306 GE Brakel
0418 673666
Indeling wijk 1:
Esdoornstraat, Lindenstraat,
Meidoornstraat, Wilgenstraat,
Wilhelminalaan
A. Westeneng, ouderling wijk 2
Groenling 42
5306 GS Brakel
0418 642884
 Indeling wijk 2:
Hovendsedijk, Hovendsestraat, Janstraat
Kommerstraat, Kruispad, Molensteeg, Waarddijk
 C.P. van Houdt, ouderling wijk 3
Bosuil 21
5306 GP Brakel
0418 671300
 Indeling wijk 3:
Dreef, Dwarssteeg, Elftstraat
Fintstraat, Flegelstraat,
Jonker Aartendam, Marktplein,
Van Damweg, Vrijheidslaan, Zalmstraat
 T. van Rijswijk, ouderling wijk 4
Molensteeg 16
5306 AD Brakel
0418 671070
 Indeling wijk 4:
Burg. Posweg, Gortstraat, Koningstraat
Kooihoek, Leuvensveldseweg,
Nieuwstraat, Van Heemstraweg
 J. Versteeg, ouderling wijk 5
Liesveldsesteeg 11
5306 EX Brakel
0418 671190
 Indeling wijk 5:
Beukenstraat, Elzenstraat, Kastanjestraat
 A.H. Quivooij, ouderling wijk 6
De Haag 15
5306 CA Brakel
06 51193698
 Indeling wijk 6:
Bonte Specht, Bosuil, Engsteeg
Groenling, Koekoek, Liesveldsesteeg, Molenkamp, Molenkampsweg,
Rietsingel, Weitjesweg
 H.C.J. Langeveld, ouderling wijk 7
Wilgenstraat 12
5306 XZ Brakel
06 20587107
 Indeling wijk 7:
Baldershof, De Haag, Groenesteeg
Lijsenhof, Waaldijk
 Wijk 8 vervallen
ouderling wijk 9
Vacant
Indeling wijk 9:
Appelweg, Bevingweg,
Kooiweg, Prinkweg, Verdrietweg,
Alle adressen van de leden buiten Brakel
 A. van Heusden, ouderling Regenboog en gemeenteopbouw
Elzenstraat 5
5306 XK Brakel
0418 67 2910
 Indeling wijk Regenboog:
Alle adressen in woonzorgcomplex de Regenboog
Diakenen:
M. Grandia, diaken
Waaldijk 26
5305 CE Zuilichem
0418 673862
C.G. Oomen, diaken
De Haag 23
5306 CA Brakel
0418 672160
T. Versteeg, diaken
Flegelstraat 4
5306 AX Brakel
0418 671421
Ouderling-kerkrentmeesters
B.A. Baan, ouderling kerkrentmeester
De Heuvel 25
5305 CZ Zuilichem
0418 671278
S. de Haan, ouderling kerkrentmeester
Beukenstraat 16
5306 XH Brakel
0418 674068
E.A.J. Pelle, ouderling kerkrentmeester
Kommerstraat 20
5306 AP Brakel
0418 674151