Kerkrentmeesters:

Als kerkrentmeesters mogen we financiën en stoffelijke zaken van de Hervormde Gemeente in Brakel beheren. Zowel alledaagse zaken als grote projecten, zoals enkele jaren geleden, de restauratie van het orgel en de recent afgeronde renovatie van De Terp vallen hier ook onder. We doen dit graag voor de gemeente maar kunnen het niet zonder de gemeente. Voor de inkomsten zijn we vooral afhankelijk van de actie vrijwillige bijdrage en de zondagse collecten. De grootste uitgaven zijn de salarissen en de kosten van de gebouwen. De uitgaven stijgen echter al jaren terwijl de inkomsten teruglopen.

Daarom doen we een dringend beroep op u om, in deze tijd waarin het kerkbezoek terugloopt, uw bijdrage niet terug te laten lopen. Als gemeente hebben we geen bestaansrecht zonder aanwezigheid, gebed en bijdrage van alle leden. Mogen we op u rekenen?

Ons rekeningnummer is: NL45RABO 0373 7345 22 tnv. CvK Hervormde Gemeente

Als u uw bijdrage aan de zondagse collecte iets wilt opvoeren en hierbij ook gebruik maakt van collecte munten, dan is het meerdere voor u aftrekbaar en de inkomsten en uitgaven blijven voor onze gemeente in balans. De munten kunt u online bestellen via: https://hervormdbrakel.nl/Webshop

Als kerk hebben we de ANBI status, wat inhoudt dat uw giften aftrekbaar zijn en zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Mocht u overigens meer willen weten over legaten, dan is daar een informatiefolder over beschikbaar, of raadpleegt u uw notaris.

contact: kerkrentmeesters@hervormdbrakel.nl