Vanuit de Hervormde Gemeente in Brakel is (oud) gemeentelid Corina 9 jaar geleden uitgezonden

naar Centraal Azië om werkzaam te zijn in de vertaling van Het Woord.

Veel bevolkingsgroepen in deze regio hebben Gods Woord niet in hun eigen taal, waardoor het voor

hen vaak onmogelijk is om Het Woord te lezen en zo in aanraking te komen met Het Woord en te

groeien in het geloof.

Corina weet zich door God geroepen om binnen een vertaalproject in Bergland werkzaam te zijn.

Door de jaren heen heeft zij samen met collega’s vanuit andere organisaties maar ook met lokale

werkers al verschillende gedeelten uit Het Woord mogen vertalen en publiceren. Maar er is nog veel

werk te verzetten om de Kisun-bevolking Het Woord in hun eigen taal te kunnen bieden en daarbij

ondersteuning te geven om Het Woord toe te passen in hun dagelijks leven .

Corina kan dit niet alleen, hiervoor heeft ze een achterban nodig die haar trouw steunt vanuit de

werkwoorden ; meebidden, meeleven en meegeven.

Om het vertaalwerk en Corina te ondersteunen is er vanuit onze gemeente de stichting TF

verTAALwerk opgericht. Stichting TF verTAALwerk zet zich in om de achterban deel te laten zijn

van deze uitzending door meebidden, meeleven en meegeven vorm te geven.

Meebidden door onder andere gebedsadoptie.

Meeleven door contact te houden met de Hervormde gemeente in Brakel, de betrokken vrienden-

gemeenten in de Bommelerwaard, de organisaties waarvoor Corina werkzaam is en met Corina zelf.

Daarnaast houden Corina en Stichting TF verTAAlwerk u als achterban door middel van een

nieuwsbrief die 4 keer per jaar wordt verspreid, op de hoogte over het leven en werk van Corina en

de activiteiten die door Stichting TF verTAALwerk worden georganiseerd.

Meegeven door financiële ondersteuning gerealiseerd door fondswerving, zoals donaties en acties.

Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen? Of heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of wilt u meer

informatie over het vertaalwerk van Corina of Stichting TF verTAALwerk kijk dan op

www.thuisfrontvertaalwerk.nl of neem contact op met Siem Wahlbrinck 06-29065381

Wil u meer weten over deze uitzending? Klik dan door naar onze website.